Ook specialisten dragen bij aan borgstelling Orbis

0
295
orbisDe medisch specialisten werkzaam bij Orbis Medisch en Zorgconcern staan gezamenlijk borg voor een bedrag van 2 miljoen euro om de financiering van het Sociaal Plan en de reorganisatie van het concern mede mogelijk te maken. Met deze borgstelling spreken de specialisten hun vertrouwen uit in het gezamenlijk ontwikkelde Orbisconcept en in het succesvol implementeren van het businessplan 2009-2013.De Raad van Bestuur van Orbis Medisch en Zorgconcern is zeer ingenomen met deze ondersteuning. Dezer dagen beslissen verschillende belanghebbenden over de ondersteuning van Orbis. Het gaat om de Gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg, verzekeraar CZ en ABN/AMRO en Fortis. Bestuursvoorzitter Cees Sterk: “Het is bemoedigend dat juist onze eigen medisch specialisten ook een concrete borgstelling doen”.

In maart presenteerde Orbis het businessplan 2009-2013. Dit overlevingsplan voorziet in een reorganisatie, waarbij naast een ingreep in de materiele uitgaven ook een reductie van 485 arbeidsplaatsen noodzakelijk is. Het gaat daarbij om 700 medewerkers, vooral werkzaam in ondersteunende functies. Ingrepen in het primaire proces (handen aan het bed) worden tot een minimum beperkt.
Voor de reorganisatie en het daarbij behorende Sociaal Plan is een bedrag van circa 20 miljoen euro nodig. Omdat Orbis dit bedrag zelf niet heeft wordt een beroep gedaan op verschillende belanghebbenden, zoals de overheid, de banken en zorgverzekeraars. Dezer dagen valt de beslissing over de ondersteuning door de verschillende belanghebbenden.

Met hun borgstelling van 2 miljoen euro onderstrepen de medisch specialisten hun verantwoordelijkheid voor het personeel en het vertrouwen dat zij hebben in de toekomst van Orbis.

Bron: Orbis