Grote verschillen tussen GGZ-crisisdiensten

GGZIn Nederland functioneren 32 crisisdiensten voor de geestelijke gezondheidszorg. Zij bieden zowel hulp aan bekende, als bij de hulpverlening nog niet bekende patienten met acute psychische problemen. Crisisdiensten verschillen in doelgroepen (wel of niet gericht ook op verslaafden?), takenpakket (alleen eerste opvang of ook follow up?), aangeboden hulp, teamsamenstelling en in omgaan met belangentegenstellingen tussen familie, patient, huisarts en eigen hulpverleners.

De crisisdiensten onderhouden uiteenlopende soorten relaties met politie, huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen en ambulancediensten. De organisatie van crisisdiensten verschilt binnen en buiten kantooruren. Onduidelijk is welke factoren het functioneren van een crisisdienst binnen de regionale context beÏnvloeden en wat sterke en zwakke kanten zijn van verschillende werkwijzen. Ook zijn geen studies bekend over best practices binnen GGZ-crisisdiensten.

Dit zijn de eerste regels van een onderzoeksverslag dat Juliusonderzoekers dr. Rob de Leeuw, drs. Adri Peters en studente Claire van Houdt deze week uitbrachten in samenwerking met het overleg crisisdiensten van GGZ Nederland. De Leidse hoogleraar Bert van Hemert en prof.dr. Guus Schrijvers hebben de onderzoekers begeleid. Contactpersonen van alle 32 risisdiensten ontvingen een vragenlijst die was ontwikkeld op basis van een vooronderzoek onder twaalf diensten.

Van de 32 diensten hebben er uiteindelijk 21 (66%) de vragenlijst ingevuld. Een paar statistische gegevens uit het datarijke onderzoeksverslag zijn de volgende.
* Gemiddeld werken de diensten voor 411.000 inwoners (range 125.000 -725.000).
* Van de diensten biedt 86% ook acute verslavingszorg.
* De diensten zien gemiddeld 4090 patienten per jaar (range: 719-9725).
* Van de crisisdiensten doet de helft buiten kantoortijd visites aan huis van de patient. De andere helft doet dat niet.

Wilt u het onderzoeksverslag lezen? Klik dan hier.
Wilt u contact met de onderzoekers? Stuur dan een mail naar Rob de Leeuw op
j.r.j.deleeuw@umcutrecht.nl