Orde van Medisch specialiste stuurt brandbrief naar alle leden

0
199

Op vrijdagavond 8 januari 2010 heeft de Orde onderstaande brandbrief verstuurd aan alle leden. De orde maakt zich gereed om actie te gaan voeren. Eendracht maakt macht, zegt de orde in haar brief. Actie om de gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten.
________________________________

Geachte collega’s,

Als belangrijkste professionals in de zorg worden we met een paar ingrijpende ontwikkelingen geconfronteerd, waarvan de aanval van VWS op ons inkomen nog maar het topje van de ijsberg is!

WAT ONS BOVEN HET HOOFD HANGT:

1. ONGEFUNDEERDE KORTINGEN OP ONZE OMZET, NIET ALLEEN OVER 2008 WAARBIJ EEN DALING VAN 30% VAN HET INKOMEN VOORZIEN IS, MAAR OOK EN CUMULATIEF OVER 2009 EN DE DAAROPVOLGENDE JAREN

2. ONDERMIJNING VAN ONZE POSITIE IN ZIEKENHUIZEN, WAARBIJ AFSPRAKEN OVER VOLUME, KWALITEIT EN BUDGETTEN VOLLEDIG AFHANKELIJK DREIGEN TE WORDEN VAN DE WELWILLENDHEID VAN DE RADEN VAN BESTUUR

WAT DOET DE ORDE VAN MEDISCH SPECIALISTEN VOOR U?

We hebben achter de schermen veel gedaan. We laten ons dagelijks adviseren door onze advocaat, communicatieadviseurs en andere externe specialisten. We proberen ons zo goed mogelijk in de media te profileren.
Sinds jaar en dag pleegt de Orde tot op het hoogste niveau intensief overleg met de diverse betrokkenen. U kunt begrijpen dat we u over de details hiervan niet altijd kunnen informeren. Helaas vindt de Orde niet altijd gehoor en worden kritische vragen, zoals over de basis voor de kortingen, soms gewoon genegeerd.
Daarnaast heeft de Orde zwaar geïnvesteerd in de diensten van topjuristen, hetgeen geresulteerd heeft in een aantal nog lopende juridische procedures.

WAT KUNT U VOOR UZELF EN UW COLLEGA’S DOEN?

We willen gezamenlijk met u optrekken. Nog steeds geldt: eendracht maakt macht. We zijn van plan actie te voeren en we willen graag uw mening.
We willen als Orde graag de door u ervaren urgentie en uw bereidheid tot nadere acties peilen, om onze gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten. U zult begrijpen dat acties zorgvuldig gepland en gecoördineerd dienen te worden.

U wordt verzocht om:
1. bijgaande peiling in te vullen (op te vragen via (030) 28 23 666 of infodesk@orde.nl
2. deze brief zowel formeel (maatschap/staf) als informeel met uw collega’s te bespreken.

Met dank voor uw medewerking,

WORDT VERVOLGD

Bron: Orde van medisch specialisten