Jongeren krijgen les in gelukkig zijn en het lijkt te werken

Vanaf februari tot september 2010 wordt een e-learning module Happyles op 4 ROC’s uitgetest. Het doel daarvan is het bevorderen van het psycho-sociale welbevinden en het verminderen van depressieve klachten bij jongeren (16-25 jaar). In Nederland lopen veel jongeren tussen de 16 en 25 jaar rond met depressieve klachten (1 op de 5) of met een depressie (1 op de 22).

Depressie bij jongeren kan grote gevolgen hebben. Vaak presteren deze jongeren slecht, is er sprake van schoolverzuim, sociaal disfunctioneren, middelengebruik en suïcidegedachten Inmiddels is een succesvol online aanbod Grip op je Dip ontwikkeld voor jongeren met depressieve klachten.

Met het nieuwe aanbod Happyles is het vooral de bedoeling laagopgeleide jongeren met lichtere problematiek te benaderen. Om deze jongeren te bereiken is ervoor gekozen het aanbod vanuit school (ROC) aan te bieden. De inhoud van het aanbod Happyles bestaat uit onder meer: Twee klassikale lessen over geluk en somberheid. Drie individuele e-learning lessen over geluk die klassikaal worden uitgevoerd in lestijd. Een online depressie vragenlijst die individueel wordt ingevuld voorafgaande en na het volgen van de e-learning lessen. Een begeleide chatboxcursus van zes wekelijkse sessies voor jongeren die na het volgen van de e-learning lessen depressieve klachten hebben en een bepaalde score behalen op de depressie vragenlijst.

Deze online groepscursus in een chatbox wordt begeleid door een preventiewerker van een GGZ instelling en buiten schooltijd gevolgd. Tot zover dit bericht.

Op het congres Recente ontwikkelingen in gezondheidsonderwijs op middelbare scholen en ROC’s presenteert Trimbos onderzoeker Clary van der Veen de Happyles in een workshop.  Bent u jeugdarts, jeugdverpleegkundige, interne schoolbegeleider,  studentendecaan, schoolmaatschappelijk werkerof docent die niet alleen cognitieve vaardigheden wilt bijbrengen? Wilt u op de hoogte raken van recente ontwikkelingen in gezondheidsonderwijs en School Advies Teams?  Wees dan welkom op dit congres dat plaatsvindt op het Hugo de Groot College te Rotterdam, en wel op 16 maart. Klik hier, lees de brochure en meld u aan.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers