Zorgsector werkt aan eigen onderwijsaanbod

0
179

Een groot aantal Nederlandse zorginstellingen heeft zich aangesloten bij een gezamenlijk onderwijsinitiatief. Met dit initiatief willen zij de kwaliteit en ontwikkeling van online zorgonderwijs waarborgen. Tien instellingen, waaronder het universitaire Erasmus MC, MUMC en VUmc, stellen via de website www.zorgleren.nl kennis, middelen en producten beschikbaar. Naast ziekenhuizen heeft ook de GGZ zich bij dit initiatief aangesloten.

E-learning
De samenwerkende ziekenhuizen en instellingen zetten zich in voor het ‘Nieuwe Leren’. Deze onderwijsvorm kenmerkt zich door gebruik van internet en multimedia (e-learning). Via Zorgleren.nl kan hulp worden gekregen bij de invoer van online onderwijs. Ook wordt gezamenlijk ontwikkeld lesmateriaal aangeboden en wordt voorzien in ondersteuning bij de invoer van leerportalen.Volgens de deelnemende zorginstellingen is e-learning de toekomst. Dat komt vooral door ontwikkelingen in de zorgsector zelf. Door patientveiligheid, de onregelmatige werktijden van zorgprofessionals en sturing vanuit de Inspectie groeit de behoefte aan leren wanneer het zorgverleners zélf uitkomt. Via e-learning kunnen bovendien grote groepen professionals effectief worden opgeleid. Productieverlies en verspilling van geld en tijd aan reis- en verblijfkosten behoort definitief tot het verleden.

Ontwikkelen

Zorgleren voorziet in kennis van medische apparatuur, zorg applicaties en voorbehouden risicovolle handelingen. Ook zijn er algemene trainingen als Omgaan met agressie, Bedrijfshulpverlening en Typevaardigheid. Het trainingsaanbod zal zich verder uitbreiden. Wordt er gebruik gemaakt van een training, dan wordt een groot deel van de opbrengst aangewend om nieuwe zorgmodules te ontwikkelen. Zorgleren roept andere instellingen op om actief te participeren.
Meer informatie

www.zorgleren.nl

The Competence Group, Afdeling Marketing en Communicatie. Bel (030) 256 56 25 of stuur een e-mail naar communicatie@competence.biz