Vandaag Wereld Kanker Dag

Misschien is het u ontgaan, maar vandaag wordt wereldwijd stilgestaan bij het voorkomen van volksziekte nr.I. Voorkomen is nog altijd beter, en makkelijker, dan genezen. En wist u dat 30-40% van alle gevallen van kanker voorkomen kan worden? Daarom stuur ik graag de speciale nieuwsbrief van het World Cancer Research Fund aan u door. Met een oproep om het zo belangrijke werk van dit fonds te ondersteunen.

Graag uw bijzondere aandacht voor de preventiestappen 4 (“Eet veel groenten en fruit“) en 8 “Vertrouw niet op voedingssupplementen”. Dit om hardnekkige enkele misverstanden hierover tegen te gaan. Met “veel” wordt bedoeld: hoe gevarieerder en hoe vaker per dag hoe beter. D.w.z dat de in ons land nog vaak gepropageerde richtlijn 2 stuks fruit en 2 ons groenten een absoluut minimum is. In andere landen is deze norm al opgetrokken naar 6-9 porties per dag; in de USA zelfs tot wel 12 porties per dag. Dit omdat er wetenschappelijk een zgn. dosis-response relatie aangetoond is. D.w.z. dat hoe vaker en gevarieerder er dagelijks fruit en groenten worden gegeten, des te groter hun preventieve effect is. En omdat het negatieve effecten van niet of nauwelijks uit te bannen voedingsgewoontes, zoals bv. het eten van ‘processed food’ of zuivelproducten (voedsel van dierlijke oorsprong!) helpt te neutraliseren.

Voor veel mensen is het echter praktisch onmogelijk om aan deze normen te voldoen. Van de totale bevolking blijkt zelfs 80% in de drukte van alledag de Nederlandse norm niet te halen. Het gebruik van producten met belangrijke voedingsstoffen uit groenten en fruit, zoals vitaminen, mineralen, antioxidante en vezels, neemt dan ook gestaag toe. In stap 8 worden met “voedingssupplementen” deze producten bedoeld. Daarvan is inderdaad nog weinig wetenschappelijk bewijs dat zij het risico op kanker (of andere chronische ziekten) helpen te verlagen.

Om toch de kloof te kunnen overbruggen tussen wat wij zouden moeten eten en wat daarvan in het vaak druk bezette leven terecht komt, zijn er sinds enige jaren echter ook fruit- en groenteconcentraten op de markt. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek met dit soort voedingsondersteunende producten wel hoopgevend. Zo is uit studies met een vooraanstaand product van dit type gebleken dat belangrijke processen bij het ontstaan van kanker positief worden beïnvloed, o.a. bescherming tegen DNA-schade en ondersteuning van de eigen weerstand (immuniteit). Zelfs bij rokers.

Roel Leerling, voedingsarts

Roel Leerling, Roel Leerling, voedingsarts, NNG, huisarts & Adviseur bij Juiceplusvakforum
- 40 jaar huisarts
- medisch adviseur Raad van Beroep Amsterdam
- districtsbestuurder LHV
- lokale politiek
- studie Voedingsgeneeskunde (Deutsche Akademie fur Ernaehrungs Medizin, Freiburg)
- charterbedrijf "Sailpromotion"met "Quality of Life"

Recente artikelen