Genetische veranderingen tijdens het ontstaan van baarmoederhalskanker

Array

Vrije Universiteit Amsterdam
* Startdatum: 25-02-2010
* Tijd: 11.45
* Locatie: Aula
* Titel: (Epi)genetische veranderingen tijdens het ontstaan van baarmoederhalskanker
* Spreker: J. de Wilde
* Promotor: prof.dr. P.J.F. Snijders prof.dr. C.J.L.M. Meijer
* Onderdeel: VU medisch centrum
* Wetenschapsgebied: Medisch
* Evenementtype: Promotie

Promovendus Jillian de Wilde heeft verschillende (epi)genetische veranderingen geïdentificeerd die betrokken zijn bij het ontstaan van baarmoederhalskanker. Hiermee kan bij vrouwen die de veroorzaker van baarmoederhalskanker, het hoogrisico humaan papilloma-virus, hebben, worden voorspeld wie er daadwerkelijk een verhoogd risico op baarmoederhalskanker heeft.

De ontwikkeling van baarmoederhalskanker is een langdurig proces van vele jaren (12 tot 30 jaar) en is het gevolg van een infectie met hoogrisico humaan papilloma virussen (hrHPV). Met name door de invoering van een bevolkingsonderzoek is het vóórkomen van deze ziekte in ontwikkelde landen de afgelopen decennia sterk gedaald.

Het huidige bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker is gebaseerd op de cytologische beoordeling van uitstrijkjes. Recente studies wijzen uit dat het testen op de aanwezigheid van hrHPV in uitstrijkjes leidt tot een verbetering van het huidige bevolkingsonderzoek, doordat voorloperstadia van baarmoederhalskanker eerder ontdekt worden en er nagenoeg geen vals negatieve uitstrijkjes meer worden afgegeven.

Ondanks deze zeer goede negatieve voorspellende waarde resulteert het testen op de aanwezigheid van hrHPV ook in het opsporen van relatief onschuldige HPV-infecties die niet zullen leiden tot baarmoederhalskanker. Om de specificiteit van het bevolkingsonderzoek te verbeteren is er behoefte aan een additionele test, die binnen de groep van hrHPV-positieve vrouwen kan voorspellen wie er daadwerkelijk een verhoogd risico op baarmoederhalskanker heeft.

De Wilde bestudeerde zowel een in vitro model voor baarmoederhalskanker als baarmoederhalstumoren en identificeerde daarbij verschillende (epi)genetische veranderingen die betrokken zijn bij het ontstaan van baarmoederhalskanker. In de toekomst kan de detectie van (sommige van) deze (epi)genetische veranderingen in uitstrijkjes wellicht gebruikt worden om de voorspellende waarde van het bevolkingsonderzoek te verbeteren. Het onderzoek van de Wilde draagt bij aan een beter begrip van het ontstaan van baarmoederhalskanker.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen