Lezingen Medisch Ethische Dilemma’s

Technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg leiden tot lastige vragen voor artsen, patienten en beleidsmakers. Controversiele kwesties betreffen voortplanting en selectie van nageslacht, voorspellend genetisch onderzoek en screening, en vragen rond het einde van het leven. Een aantal van deze kwesties komt aan de orde in deze serie van zes colleges over medisch-ethische dilemma’s van Studium Generale.

De college’s vinden plaats op de dinsdagen 16, 23 en 30 maart, 13, 20 en 27 april.in de Karl Dittrichzaal, Student Service Center, Bonnefantenstraat 2, 6211 KL Maasstricht. Start: Dinsdag 16 maart, 19h00 – 21h00

De afzonderlijke colleges – Prenatale diagnostiek en embryoselectie: mag alles wat kan? (16-3 / G. de Wert) – Kunstmatige voortplanting: ouderschap in soorten en maten (23-3 / W. Dondorp) – Voorspellend testen bij kinderen en volwassenen: wegen van kansen en risico’s (30-3 / G. de Wert) – Screening en do-it-yourself tests: baat het niet dan schaadt het niet? (13-4 / W. Dondorp) – Euthanasie: nieuwe vragen bij een oud dilemma (20-4 / R. Berghmans) – Mensverbetering: waar gaan we heen? (27-4 / W. Dondorp)

Docent(en) Prof. dr. Guido de Wert, dr. Wybo Dondorp en dr. Ron Berghmans, vakgroep Metamedica van de Universiteit Maastricht.

Kosten: Kosten: studenten en medewerkers Maastricht University gratis. Andere belangstellenden EUR10,- per college of EUR48,- voor hele reeks. Studenten andere onderwijsinstellingen 50% korting.

Voor de reeksen of lezingen moet men zich inschrijven door te mailen naar [email protected] We ontvangen dan graag naam en telefoonnummer, de naam van de reeks of de data van de aparte lezingen en (indien van toepassing) het medewerker- of studentnummer. Binnen drie dagen wordt de inschrijving via mail bevestigd. Bellen kan ook: 043-388 53 88.

Bron: Academisch ziekenhuis Maastricht SG UM Auteur: stafdienst communicatie

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen