Logopedie plannen VWS nog onduidelijk.

0
326

Het zal u vast niet ontgaan zijn dan het Kabinet de komende jaren flink moet bezuinigen. Ook het ministerie van VWS zal niet aan deze bezuinigen ontkomen. Het ministerie van VWS moet de komende jaren 12 miljard bezuinigen waarvan 6 miljard in de curatieve zorg. Binnen het ministerie van VWS wordt gedacht aan het verbeteren van de doelmatigheid, pakketmaatregelen en/of eigen bijdrage patient.

Op 1 april 2010 zijn de verschillende heroverwegingsrapporten zijn uitgekomen (zie ook Nieuwsbrief april 2010). In het rapport over de curatieve zorg is een van de voorstellen om de paramedische zorg uit het basispakket te halen. Onder het kopje “Pakketbeperking” wordt aangegeven dat alle paramedische behandelingen vallen onder een lage ziektelast en dat deze behandelingen dan ook door de patient zelf betaald zouden kunnen worden. Alleen evidence based zorg zou nog vergoed moeten worden.

Welke keuzes het ministerie van VWS en de politiek zal maken, is niet bekend. Ook is niet bekend of de komende maatregelen effect zal hebben voor de logopedie. Al is de kans reeel dat ook logopedie te maken zal krijgen met een beperkende maatregel.

NVLF volgt deze ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet en is volop bezig haar invloed aan te wenden in het contact met VWS. We houden u op de hoogte als er meer informatie bekend is.

Bron: NVLF