Vaccinatie elimineert Q-koorts

Den Haag – De vaccinatie van geiten elimineert het Q-koorts risico. Zelfs op besmet verklaarde bedrijven. Dat blijkt uit een brief van de Gezondheidsdienst voor Dieren en het Centraal Veterinair Instituut. In de brief worden de resultaten weergegeven van de vruchtwaterpuncties die zijn uitgevoerd op gedode geiten van besmet verklaarde bedrijven.

Na de ruimingen zijn vruchtwaterpuncties uitgevoerd bij 957 geruimde geiten afkomstig van tien besmet verklaarde bedrijven; 470 afkomstig van gevaccineerde dieren en 487 van niet-gevaccineerde. Van de 470 gevaccineerde dieren konden er slechts bij twee Q-koortsbacterien aangetoond worden (0,4 procent) en daarbij ging het ook nog om relatief kleine hoeveelheden.

Bij de 487 puncties van niet-gevaccineerde dieren werd de Coxiella burnetii, de bacterie die Q-koorts veroorzaakt, in 125 gevallen aangetroffen (26 procent). Bovendien was de besmetting bij deze dieren aanzienlijk zwaarder; er werden gemiddeld ongeveer tweehonderd keer zo veel bacterien in gevonden dan in de twee besmette monsters van de gevaccineerde dieren.

In dezelfde brief wordt ook aangegeven dat de Q-koorts op melkgeitenbedrijven na verloop van tijd uitdooft. Zelfs zonder vaccinatie. Van de 26 bedrijven waar vanaf 2005 abortusproblemen door Q-koorts is vastgesteld, blijkt dat er vanaf de start van de tankmelkonderzoeken op 1 oktober 2009 op dertien bedrijven geen besmetting meer kon worden aangetoond.

Het gaat hier vooral om de bedrijven waar de besmetting het eerst is vastgesteld; in 2005, 2006 en 2007. Op de bedrijven die recenter besmet zijn geraakt kon de kiem nog wel in de melk worden aangetoond en deze bedrijven zijn het afgelopen half jaar geruimd.