Ondanks economische tegenwind stijging in fondsenwerving Stichting Pink Ribbon

Maar liefst 5,7 miljoen euro aan donaties in 2009
Elk jaar krijgen tussen de 13.000 en 14.000 vrouwen en circa 100 mannen in Nederland de diagnose borstkanker. Ruim zeven jaar zet Stichting Pink Ribbon zich in om deze aantallen te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en de zorg voor patienten en hun naasten te verbeteren. 2009 was voor Stichting Pink Ribbon een zeer succesvol jaar. Er werd een recordaantal acties en evenementen georganiseerd met als doel de Stichting te ondersteunen bij het vragen van aandacht voor borstkanker. De resultaten hiervan waren substantieel hoger dan in voorgaande jaren. Stichting Pink Ribbon werd in 2009 toegelaten tot de Sponsor Bingo Loterij, er is een overeenkomst gesloten met KWF Kankerbestrijding én het CBF Keurmerk voor Goede Doelen werd toegekend. Een kroon op het werk van deze bijzondere Stichting!

Recordbedrag donaties
In 2009 ontving Stichting Pink Ribbon maar liefst ? 5,7 miljoen aan donaties, ? 2,2 miljoen meer dan in 2008. Het aantal acties dat bedrijven voor Stichting Pink Ribbon organiseerden steeg van 35 in 2008 naar 65 in 2009. Bij deze acties wordt minimaal 10% van de (bruto)verkoopprijs van een product gedoneerd aan de Stichting. Dit leverde ruim ? 2,5 miljoen op! Ook waren er veel succesvolle evenementen, zoals de 60K Walk van ?A Sister?s Hope?. Deze grote evenementen schonken de Stichting bijna ? 1,5 miljoen en daarnaast bestaan er ook de kleinere, maar zeer succesvolle initiatieven van particulieren en bedrijven. De opbrengsten van Stichting Pink Ribbon komen ten goede aan voorlichting op het gebied van borstkanker en financiering van psychosociale projecten en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van borstkanker. Daarnaast financiert Stichting Pink Ribbon ook innovatief wetenschappelijk onderzoek op het gebied van preventie, vroege diagnose en lange termijn effecten van borstkanker.

Successen in 2009
Het jaar 2009 kende meer hoogtepunten:
– Sanoma Uitgevers heeft de 6e editie van het Pink Ribbon Magazine uitgegeven in een oplage van ruim 100.000 exemplaren. 100% van de opbrengst van het Pink Ribbon Magazine komt ten goede aan de Stichting;
– Het Pink Ribbon Magazine werd succesvol ondersteund met de campagne ?twee vriendinnen?;
– Het aantal verkooppunten van Pink Ribbon producten nam in groten getale toe;
– Er werden maar liefst 200.000 Pink Ribbon geluksarmbanden verkocht;
– Pink Ribbon ging een meerjarige samenwerking aan met diverse organisatoren van sportieve evenementen;
– Ambassadeur Quinty Trustfull was ook in 2009 weer nauw betrokken bij Stichting Pink Ribbon;
– Maar liefst 70 enthousiaste vrijwilligers zetten zich in voor de Stichting.

Onderzoek, psychosociale projecten en voorlichting
In 2009 heeft Stichting Pink Ribbon een aantal wetenschappelijk onderzoeken van het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis, UMC, Erasmus MC en UMC kunnen financieren. Daarnaast kregen negen academische ziekenhuizen financiering voor een periode van drie jaar ter verbetering van hun psychosociale zorg aan borstkankerpatienten. Tot slot werd er ruim ? 450.000,- besteed aan voorlichting, zowel door de Stichting zelf als door anderen. ?Ook dit jaar zullen wij weer zoveel mogelijk fondsen werven ten behoeve wetenschappelijk onderzoek, psychosociale projecten en voorlichting. Ons doel blijft om het aantal borstkankerpatienten te verminderen, de zorg voor patienten en hun naasten te verbeteren en een vroege diagnose te bevorderen. Fondsenwerving, doelbestedingen en een goede relatie met stakeholders blijven onze belangrijkste speerpunten?, aldus Ida van Belle, directeur van Stichting Pink Ribbon.

Meer informatie over Stichting Pink Ribbon is te vinden op www.pinkribbon.nl.

Maaike Schnabel

Directeur Platypus, independent advisor for innovative health challenges. And founder of WeHelpen
Maaike Schnabel: 1973, gedreven, energiek, krachtig, positief, social media, (com)passie, communicatie zorgprofessional, patient 2.0 (ervaringsdeskundige), eigenaar van Platypus Health, Take2Innovate en Stichting The Caretakers (www.thecaretakers.nl), grondlegger WeHelpen, zitting in Leden AdviesRaad Nederlandse Borskankervereniging en ambassadrice Stichting Pink Ribbon.

Ik richt me met name op alles bezien vanuit de patient op het gebied van ervaringen binnen de gezondheidszorg, zowel vanuit professioneel oogpunt als vanuit mijn rol als ervaringsdeskundige. De zorgsector staat op een keerpunt in het gebruik van techniek, organisatiemodel, het gebruik van media en de verschuivingen en veranderende opvattingen in de arts/patiënt relatie. Het is tijd om compassie weer terug te brengen naar de werkvloer!

Als founder en directeur heb ik ervaring in het opzetten en inrichten van nieuwe organisaties. Vanaf het idee tot aan de realisatie. Tevens heb ik veel ervaring opgedaan met het opzetten en inrichten van diverse trajecten binnen complexe en gevoelige omgevingen binnen diverse organisaties, zorginstellingen, stichtingen in de zorg, koepelorganisaties en farmaceutische industrie. Van strategie tot implementatie met een grote passie voor de patiënt en de “nieuwe communicatie”.

Deze blog zal zich in de tijd gaan vullen met artikelen, ervaringen en activiteiten vanuit persoonlijke belevenis.

Recente artikelen