Meer bevoegdheden voor IGZ door intreding WUHBV

Met de intreding van de Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (WUBHV), op 29 mei 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg meer bevoegdheden gekregen. De IGZ kan vanaf nu voor concrete overtredingen bestuurlijke boetes of een last onder dwangsom opleggen aan zorgaanbieders, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie. Ook heeft de inspectie meer mogelijkheden gekregen om patientendossiers in te zien zonder toestemming van de patient.
In de wet staat voor welke overtredingen een bestuurlijke boete opgelegd kan worden. Ook de hoogte van de boete is per overtreding vastgesteld. Om ervaring op te doen met dit instrument heeft de inspectie een aantal overtredingen als speerpunten benoemd. Het eerste jaar na de invoering richt de inspectie zich vooral op:

1. Kwaliteitswet zorginstellingen
Niet melden van een calamiteit
Niet aanleveren van een kwaliteitsjaarverslag
2. Wet Big
Ten onrechte voeren beschermde titel
Niet naleven van beperkingen bij buitenlands diploma
3. Wet Bopz
Niet overleggen van de juiste documenten bij dwangbehandeling in de GGZ (artikelen 53 en 54 van de Wet BOPZ, dat wil zeggen de vereiste     bescheiden bij verzet tegen opname of tegen voortzetting van het verblijf)
Niet naleven van bewaartermijnen patientendossier
4. Wet klachtrecht clienten zorgsector
Niet houden aan aanwijzingen van minister ten aanzien van voorwaarden klachtjaarverslag
5. Wet afbreking zwangerschap
Abortuskliniek verstrekt inspecteur geen gegevens
6. Wet medische hulpmiddelen
Vervaardigen van een medisch hulpmiddel zonder vergunning
In de handel brengen van een ten onrechte als klasse 1 aangeduid medisch hulpmiddel
7. Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
Bewaren van lichaamsmateriaal anders dan door een orgaanbank
8. Wet bloedvoorziening
Afleveren van bloedproducten tegen betaling
9. Opiumwet
Ongeoorloofd voorschrijven van opiaten
10. Gezondheidswet (geen boete)
Last onder dwangsom bij weigeren inzage patientendossier

Last onder dwangsom
De bestuurlijke boete wordt niet ingezet als de IGZ constateert dat de kwaliteit van zorg onvoldoende is. In deze gevallen kan wel een last onder dwangsom worden opgelegd, wanneer blijkt dat een aanwijzing of een bevel, gericht op het wijzigen of stoppen van een risicovolle situatie, niet wordt uitgevoerd.

Inzagerecht
De inspectie mag in bepaalde gevallen medische dossiers van patienten inzien zonder dat daarvoor eerst toestemming moet worden gevraagd aan de patient. Dit mag de inspectie alleen als inzage voor het inspectiewerk noodzakelijk is en er geen alternatieven zijn om de benodigde informatie te verkrijgen.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen