Stijging AWBZ-kosten bewijst noodzaak intensivering preventie

De sterke stijging van de uitgaven aan de AWBZ laat zien dat het huidige zorgsysteem op termijn onbetaalbaar wordt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt daarom dat het hoog tijd wordt om meer aandacht te besteden aan preventie zodat dure zorg wordt voorkomen of uitgesteld.

Het CBS presenteerde vandaag de cijfers voor de AWBZ over de afgelopen tien jaar. In totaal zijn de uitgaven aan de AWBZ met bijna driekwart toegenomen tot bijna 23 miljard euro per jaar, oftewel ongeveer 1400 euro per inwoner.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt daarom dat het hoog tijd wordt om meer aandacht te besteden aan preventie zodat dure zorg wordt voorkomen of uitgesteld. Het gaat om voorzieningen die het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig blijven wonen zonder dat ze vereenzamen of inactief worden. Het kunnen individuele maatregelen zijn waardoor bijvoorbeeld valpartijen worden voorkomen. Het kunnen ook collectieve voorzieningen zijn zoals de buurtsuper, waar men naar toe loopt voor boodschappen en een praatje, of een buurthuis met inlooptafels waar men elkaar ontmoet. Het doel van preventie is dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en zo laat en zo min mogelijk een beroep doen op dure AWBZ-zorg.

De VNG vindt dat nu te veel geld gaat naar het eind van het zorgproces en dat is contraproductief. Eerder al pleitte de vereniging voor overheveling van 1,5 tot 2 procent van de premieopbrengsten uit de AWBZ en Zorgverzekeringswet naar gemeenten. Dat komt neer op ongeveer 500 miljoen euro. Dat geld kunnen gemeenten dan inzetten voor preventie.

Bron: VNG

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen