Het kan nog beter: Conferentie IQ healthcare

Kwaliteit en veiligheid in de zorg
Wereldwijd zijn er veel initiatieven om in de gezondheidszorg kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Op een grote conferentie van het UMC St Radboud zullen vooraanstaande deskundigen uit onder andere Nederland, Engeland en de Verenigde Staten resultaten van deze projecten presenteren. Het is de tweede grote conferentie over dit onderwerp in Nijmegen. De eerste was twee jaar geleden en trok meer dan duizend deelnemers.

Oplossingen
Kwaliteit en veiligheid hebben binnen de gezondheidszorg de hoogste prioriteit. Overal zoeken ziekenhuizen, andere zorginstellingen en individuele zorgverleners naar mogelijkheden om fouten te voorkomen, te leren van elkaars ervaringen, de positie van de patient te versterken, etcetera. Maar het kan nog beter. De afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud richt zich met wetenschappelijk onderzoek op vernieuwingen die kwaliteit van zorg blijvend verbeteren en borgen. Er zijn vele soorten oplossingen denkbaar, bijvoorbeeld meer transparantie, beter toezicht, betere organisatie en leiderschap, het belonen van kwaliteit en meer zeggenschap voor de patient. Maar de samenhang in deze mix ontbreekt nog vaak.

Uitdagingen en successen
Op 10 september aanstaande houdt IQ healthcare voor de tweede maal een conferentie met als titel: Betere kwaliteit en veiligheid in de zorg: wat werkt? De conferentie staat in het teken van verbeterprogramma’s die in één zorgsector of organisatie blijken te werken en ook bruikbaar kunnen zijn in andere. ’s Morgens houdt de Brit sir Liam Donaldson, voorzitter van het veiligheidsprogramma van de WHO, de belangrijke IQ-lecture over uitdagingen en successen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Daarna maken de deelnemers een keuze uit twee maal vier parallelsessies. Eén van deze sessies wordt gegeven door de Amerikaan Ed Wagner, expert op het gebied van geïntegreerde zorgmodellen voor chronisch zieken.

’s Middags reikt Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen, de IQ-award uit voor het beste onderzoeksartikel op het gebied van kwaliteit van zorg. Tevens gaat Ab Klink, demissionair minister van VWS, in op de effecten van het kwaliteitsbeleid van zijn ministerie.

Aan het einde van de conferentie houdt prof.dr. Richard Grol, directeur van IQ healthcare, zijn afscheidsrede als hoogleraar kwaliteit van zorg bij het UMC St Radboud. Hij is meer dan dertig jaar werkzaam geweest in dit vakgebied en gaat nu met emeritaat.

Het volledige programma staat op www.iqhealthcare.nl.

Tweede conferentie Betere kwaliteit en veiligheid in de zorg: wat werkt?

Plaats Concertgebouw de Vereeniging, Nijmegen.

Datum en tijd 10 september 2010, van 08.30 tot 17.15 uur.


Recente artikelen