Opleidingen voor verpleegkundigen

0
301

Sinds kort is een nieuw initiatief van start gegaan ter bevordering van kwaliteitsbehoud en het voorkomen van personeel uitval vanwege strenger wordende eisen in de zorgsector. De afdeling Opleiding en Onderzoekscentrum (OOC) van het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg is een overeenkomst aangegaan met Stichting Alertzorg en Welzijn in Sint Oedenrode.

Onder de naam Zorgscholing.nl wordt een faciliteit geboden waar individuele verpleegkundigen, zoals freelancers, zzp-ers en uitzendkrachten, in kunnen loggen in de elektronische leeromgeving van het ziekenhuis.

Zinvol opleiden! noemt het ziekenhuis hun indrukwekkende digitale leerplein en er wordt door vele zorgprofessionals al druk gebruik gemaakt van de talloze e-modules.
Deze wetenschappelijk onderbouwde modules bevatten multimediale leerstof en direct van de werkvloer ontleende informatie en technieken.

Behaalde resultaten worden digitaal bewaard in een e-portfolio die voor de deelnemer altijd toegankelijk is zodat deze naar de buitenwereld zijn/haar kwaliteitsniveau kan aantonen.

Voor Zorgscholing.nl is een pakket samengesteld van 20 modules waar de gemiddelde verpleegkundige goed mee uit de voeten moet kunnen.
Belangstellenden kunnen op de website www.zorgscholing.nl rondkijken, er zijn demo pagina’s die in het kort weergeven wat je ervan kunt verwachten.