Patiënten de dupe van inperking fysiotherapie in het basispakket

0
198

Het nieuwe kabinet gaat het pakket voor de basisverzekering inperken. Dat staat in het concept regeerakkoord dat gisteren werd gepresenteerd. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is onaangenaam verrast, omdat volwassenen met een chronische aandoening straks vijftien behandelingen voor fysiotherapie zelf moeten betalen of zich hier aanvullend voor moeten verzekeren.

Preventie en behandeling chronische aandoeningen

Bas Eenhoorn, voorzitter KNGF: “Het KNGF vindt de overheveling van een zo groot aantal behandelingen van het basispakket naar het aanvullend pakket een brug te ver. Deze maatregel gaat ten koste van de chronisch zieken. Mensen worden ouder en krijgen te maken met chronische aandoeningen. Voor deze groep is goed bewegen niet vanzelfsprekend. Fysiotherapie zorgt dat mensen in beweging blijven en het is dus niet logisch om hierop te bezuinigen.”

Laagdrempelige zorg
Fysiotherapie is een toegankelijke, laagdrempelige en zeer bereikbare vorm van zorg. De
mogelijkheid om rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, wordt door patienten enorm
gewaardeerd. Door de directe toegankelijkheid blijft de drempel laag en wordt voorkomen dat aandoeningen onnodig erger worden, of dat mensen worden beperkt bij het bewegen, met alle mogelijke gevolgen van dien, ook in termen van kosten. Fysiotherapie levert de maatschappij veel op en is dus geen kostenpost.

Invoering van de maatregel

Het KNGF verwacht dat het onmogelijk is om de wijziging al in januari 2011 te kunnen implementeren. Bas Eenhoorn: “Het KNGF zal eerst goed overleg moeten hebben met de zorgverzekeraars voordat deze plannen überhaupt uitgevoerd kunnen worden. Wij gaan hierover dan ook snel met de verschillende partijen in gesprek.”

Zorg in de buurt
De fysiotherapie neemt een belangrijke positie in in de eerstelijnszorg. Het KNGF onderschrijft dan ook de passage uit het regeerakkoord die hierop betrekking heeft:
“Kwalitatief goede basiszorg moet zo dicht mogelijk bij de patient worden georganiseerd: huisartsenzorg, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, apothekers, fysiotherapeuten, regionale ziekenhuizen die basiszorg leveren en anderen werken samen in een netwerk van zorg in de wijken en dorpen”. De samenhang met deze onderdelen mist het KNGF nog in het concept regeerakkoord.

Het KNGF
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) behartigt voor de ruim
23.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk,
sociaalmaatschappelijk en economisch gebied. Al sinds 1889 fungeert het KNGF als
beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten uit diverse werkvelden.

Bron: KNGF