Regio’s komen met gedragscode elektronische informatie-uitwisseling

Zeven regionale EPD’s hebben samen met juristen van Nictiz en de KNMG een gedragscode elektronische zorginformatie-uitwisseling opgesteld. Dat maakte Wim Hodes, directeur van stichting GERRIT, vorige week bekend tijdens een minisymposium over logging.

In de gedragscode zijn de gedragsregels en normen voor de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners vastgelegd. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de autorisatie (wie heeft toegang tot de gegevens), de beveiliging, de toestemming van de patient en de logging.

Privacy
Aanleiding voor het opstellen van de gedragscode, zo vertelde Hodes tijdens het minisymposium, was dat een van de regionale EPD’s vorig jaar moest stoppen omdat de privacy van de patientgegevens volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onvoldoende was gegarandeerd.

Papier
Omdat er nog nergens op papier stond waaraan de uitwisseling van patientgegevens precies moet voldoen, besloten de regionale EPD’s zelf een gedragscode op te stellen.

Informeel
Het ministerie van VWS is volgens Hodes positief over de gedragscode. Het CBP heeft er al een keer ‘informeel’ naar gekeken en de gedragscode ligt nu ter beoordeling bij de zorgkoepels. Die gaan de gedragscode, zo is het plan, eind dit jaar samen met de regionale EPD’s formeel indienen bij het CBP. (ICTzorg – Mario Gibbels / Twitter)

Bron: ICTzorg magazine