Kosteneffectiviteit van infectieziektebestrijding vanuit een volksgezondheidsperspectief

Dit proefschrift presenteert studies naar de kosteneffectiviteit van volksgezondheidsinterventies in Nederland voor drie infectieziekten: pandemische griep, rodehond en kinkhoest. Ten behoefte van de voorbereiding van de bestrijding van een mogelijke grieppandemie, met potentieel een hoog aantal infecties en hoge sterfte werd een dynamisch transmissiemodel voor de kosteneffectiviteit ontwikkeld. Dit model is toegepast op verschillende interventies. Vaccinatie en behandeling met antivirale middelen gericht op vermindering van transmissie en complicaties ten gevolge van griep waren allebei kosteneffectief. De kosteneffectiviteit van het aanhouden van een voorraad antivirale middelen te gebruiken tijdens een pandemie was wel sterk afhankelijk van het risico op een pandemie. Welke vaccinatiestrategie het meest kosteneffectief bleek, hing af van het reeds aanwezig zijn van gedeeltelijke immuniteit tegen een pandemisch virus bij ouderen, mede door effecten op de transmissie. Een beperkte transmissie van een infectie leidt tot bescherming van niet-gevaccineerde individuen: groepsimmuniteit, een extern effect van vaccinatie. In regio’s met een lage vaccinatiegraad is de groepsimmuniteit onvoldoende en kunnen infectieziekten, die elders in bedwang zijn, bijvoorbeeld rodehond, grote ziektelast veroorzaken. De kosteneffectiviteit van een screening- en vaccinatieprogramma tegen rodehond om complicaties in ongeboren kinderen te voorkomen werd onderzocht. In lage-vaccinatiegraadregio’s kan het programma kosteneffectief zijn. Ten slotte is een economische evaluatie van de boosterstrategie op vierjarige leeftijd tegen kinkhoest gepresenteerd. Deze strategie was niet evident kosteneffectief, alhoewel het totale aantal infecties was verminderd. Ik concludeer dat externe effecten (positieve en negatieve) van vaccinatie moeten worden opgenomen in economische evaluaties om tot evenwichtige keuzes te komen bij de verdeling van publieke middelen.

In this thesis, the cost-effectiveness of public health interventions in the Netherlands against three specific infectious diseases is investigated: pandemic influenza, rubella and pertussis. A dynamic transmission model was developed for the pandemic influenza preparedness planning and applied to possible interventions during a pandemic that could cause a high number of infections and deaths. Our results showed that both vaccination and treatment with antiviral drugs were cost-effective when targeted at reducing the transmission and the complications of illness. The cost-effectiveness of stockpiling antiviral drugs to use during a pandemic depended heavily on the probability of a pandemic outbreak. In comparing the costeffectiveness of different vaccination strategies, it was shown that already existing immunity among elderly affects the cost-effectiveness and changes the preferred strategy, partly due to the reduced transmission. The importance of external effects of vaccination was shown, entailing protection of non-vaccinated individuals due to less circulation and transmission of an infection. In regions with a low-vaccination-rate, outbreaks of vaccine-preventable infectious diseases, such as rubella, can cause considerable illness. The cost-effectiveness of a reening and vaccination program against rubella was investigated. In low-vaccination-rate regions, this program could be a cost-effective means to prevent complications in unborn babies. The final example was an economic evaluation of a pertussis-booster vaccination in four-year-olds. This vaccination strategy was not evidently cost-effective, although it has reduced the number of pertussis infections overall. I conclude that to validly underpin improvements of public-resource allocations, the external effects of vaccination need to be included in economic evaluations.

Cost-effectiveness of controlling infectious diseases from a public health perspective

(2010) Krabbe Lugnér, Anna Catarina

file:Titel en inhoud
file:Hoofdstuk 1
file:Hoofdstuk 2
file:Hoofdstuk 3
file:Hoofdstuk 4
file:Hoofdstuk 5
file:Hoofdstuk 6
file:Hoofdstuk 8
file:Hoofdstuk 9
file:Engelse samenvatting
file:Nederlandse samenvatting
file:List met medeauteurs
file:Publicatielijst
file:Dankwoord
file:Curriculum vitae
file:Volledige dissertatie
file:Stellingen
Bron: RUG
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen