Muziektherapie i.p.v. slaappillen bij psychiatrische patiënten

0
290

Slaapmiddelen zijn een oplossing voor acute problemen, maar langdurig gebruik heeft een averechts effect. Psychiatrisch verpleegkundige Gerrit de Niet ontdekte dat veel psychiatrische patienten met slaapproblemen goed kunnen inslapen met rustgevende muziek.

Dat ook niet-farmacologische interventies helpen bij slaapproblemen is bij veel groepen onderzocht, maar niet bij psychiatrische patienten. De Niet onderzocht alternatieven die nauwelijks extra tijd vergen voor toediening en instructie en waarvoor niet veel extra kennis nodig is: luisteren naar muziek, de stimuluscontrole en de reguliere behandeling met zorg en medicatie.

Psychiatrisch verpleegkundigen kunnen de muziektherapie effectief toepassen, maar dat vraagt wel een omslag in denken. De beroepsbeoefenaars hechten veel waarde aan hun eigen klinische expertise en de ervaringen van de beroepsgroep, en moeten leren om ook resultaten van wetenschappelijk onderzoek te integreren in de behandelpraktijk.

Biografie
Gerrit de Niet (Scheveningen, 1960) studeerde verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij is betrokken (geweest) bij het onderwijs aan verpleegkundigen; als tijdelijk praktijkbegeleider, als tijdelijk docent en in examencommissies. Hij is thans waarnemend opleider van de opleiding tot verpleegkundig specialist-GGZ. Hij werkt bij Pro Persona (Wolfheze). Zijn promotie is begeleid vanuit het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Promovendus: de heer drs. G.J. de Niet
Titel proefschrift: Between dream and sleep. Towards evidence based nursing care for sleep problems
Faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen
Promotors: De heer prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers, de heer prof. dr. T. van Achterberg
Copromotors: Mevrouw dr. B.G. Tiemens (Pro Persona)
Datum: dinsdag 3 mei 2011, 3:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Bron: RU