Herstel van botverlies

0
343

Grote botdefecten ontstaan na open botbreuken, uitnemen van bottumoren en uitruimen van botontstekingen. De biologische condities zijn in deze gevallen dusdanig verstoord dat een spontane genezing van het defect niet meer te verwachten is. Grote botdefecten zijn moeilijk te reconstrueren en werden in het verleden in veel gevallen noodgedwongen behandeld door middel van amputatie van het ledemaat. Orthopedisch chirurg Pieter Bullens beschrijft in zijn onderzoek welke complicaties er optreden na reconstructie van grote botdefecten met een massief stuk donorbot. Hij deed vervolgens in een diermodel onderzoek naar veelbelovend alternatieven. Hierbij is gebruik gemaakt van sponsbottransplantaat in een kooi of van trabeculair metalen cilinders in plaats van massief bottransplantaat.

Biografie
Pieter Bullens (Nederweert, 1971) studeerde geneeskunde in Maastricht. Hij verrichtte bovenstaand onderzoek vanuit het Orthopedie Research Laboratorium van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences. Van 2008 tot 2010 heeft hij als fellow gewerkt in ziekenhuizen in Australie en India. Hij is orthopedisch chirurg in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn.

Datum: vrijdag 27 mei 2011
Tijd: 15:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit der Medische Wetenschappen
Promovendus: de heer drs. P.H.J. Bullens
Promotors: De heer prof. dr. N.J.J. Verdonschot, de heer prof. dr. P. Buma
Copromotors: De heer dr. H.W.B. Schreuder, de heer dr. M. de De Waal Malefijt
Titel promotie: Reconstruction of segmental long bone defects

Bron: RU