Zoektocht naar robuuste hypoxiemarkers

0
155

Het is bekend dat het micromilieu in tumoren van hoofd en hals een grote rol speelt in de resistentie voor een behandeling. Zo kan tumorhypoxie, waarbij er te weinig zuurstof aanwezig is in de kankercellen, de uitkomst van radiotherapie nadelig beïnvloeden. Want hoe minder zuurstof, hoe minder gevoelig de cellen zijn voor bestraling.
Ilse Hoogsteen onderzocht in verschillende hoofdhalstumoren de aanwezigheid van hypoxie met hypoxiemarker pimonidazole als gouden standaard, in combinatie met mogelijke andere, endogene markers. Ook onderzocht zij de potentiele voorspellende waarde van deze markers. Met name de pimonidazole-assay bleek in verschillende mate hypoxie in hoofdhalstumoren te kunnen aantonen. Andere hypoxie-gerelateerde markers bleken minder robuust te zijn.
Hoogsteen richtte zich in haar onderzoek ook op co-lokalisatie (op dezelfde plaats tot uiting komen) van markers. Deze co-lokalisatie kan wijzen op een subpopulatie van tumorcellen die mogelijk samenhangt met de agressiviteit van een tumor en daarmee de prognose van een patient.
Biografie
Ilse Hoogsteen (Venlo, 1974) studeerde medische biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Op de afdeling KNO-heelkunde aan de Universiteit van Kaapstad en de Universiteit Utrecht liep zij haar afsluitende coschappen met als hoofdonderwerp hoofdhalskanker. Haar promotieonderzoek voerde zij uit op de afdeling Radiotherapie in het UMC St Radboud, binnen het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie. Momenteel werkt Hoogsteen op de afdeling Radiotherapie.

Datum: vrijdag 24 juni 2011
Tijd: 10:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit der Medische Wetenschappen
Promovendus: mevrouw drs. I.J. Hoogsteen
Promotors: de heer prof. dr. J.H.A.M. Kaanders, de heer prof. dr. A.J. van der Kogel, de heer prof. dr. H.A.M. Marres
Titel promotie: The tumor microenvironment in head and neck tumors. An exploration of the predictive potential of hypoxia-related marker profiles

Bron: RU