OLVG kiest voor business analytics van SAS

Array

Tijdige en juiste informatie zorgen voor verbetering zorgkwaliteit en informatievoorziening
Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam gaat met business analytics van SAS haar bedrijfsbrede informatievoorziening professionaliseren om de kwaliteit van zorg en proces innovatie te verbeteren. Door sneller en duidelijker inzicht kan de organisatie eerder bijsturen en de efficiency alsmede de kwaliteit van zorg verbeteren. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan nog meer tevreden patienten. Het ziekenhuis is met drie locaties een van de grootste ziekenhuizen in Amsterdam.

Door de stijgende informatiebehoefte, de toenemende complexiteit van vragen en de verspreiding van gegevens over verschillende systemen was het voor het OLVG lastig inzicht te krijgen in de factoren die primair van invloed zijn op de kwaliteit en de kosten van de zorg. Het snel verkrijgen van juiste, tijdige en controleerbare informatie was dan ook een van de doelstellingen van OLVG bij de keuze voor SAS.

Geavanceerde analyse
Het OLVG zoekt ook mogelijkheden om met beschikbare data invulling te geven aan geavanceerde analyses zoals voorspellend modeleren. Hiermee kan bijvoorbeeld beter worden geanticipeerd op ontwikkelingen rondom de zorgvraag. Zo kunnen operatiekamers efficienter worden ingepland, kan de personeelsbezetting van te voren goed worden ingeschat en de capaciteit van bedden beter worden benut. SAS wordt in de praktijk ook ingezet voor inzicht in de factoren die de kwaliteit van zorg bepalen.

Peter van der Meer, Lid Raad van Bestuur van het OLVG: “Wij willen naast een gezonde bedrijfsvoering vooral door patienten en verzekeraars gezien worden als hét ziekenhuis waar de beste medische behandelingen worden gegeven. Om dat te bereiken is een betrouwbare en consistente informatievoorziening voor ons beslissingsproces onmisbaar. Met SAS krijgen we niet alleen een geïntegreerd inzicht in huidige resultaten, maar kunnen we ook anticiperen op ontwikkelingen voordat ze plaatsvinden. We zijn er dan ook van overtuigd dat deze ons helpen om die extra stappen te maken die nodig zijn om onze visie op goede gezondsheidszorg te verwezenlijken.”

Karel Kinders, Managing Director van SAS Nederland: “Zorginstellingen hebben een uitdaging om tegen lagere kosten de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast moeten de tevredenheid en veiligheid van patienten zo hoog mogelijk zijn. Dit vraagt om optimalisatie van de beschikbare middelen. Wij hebben strategisch gekozen om zorginstellingen en ziekenhuizen te helpen met de benodigde informatie om deze optimalisatieslag te maken. We zijn er trots op dat we het OLVG kunnen toevoegen aan het groeiend aantal ziekenhuizen dat SAS gebruikt”.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen