Eerst gezamenlijke ambitie en daarna een open boek relatie met zorgverzekeraar

0
318

Vaak lopen onderhandelingen tussen zorggroep en zorgverzekeraar stroef. Wellicht is het beter om eerst een gezamenlijke visie te ontwikkelen over de volgende onderwerpen, die in de regio van de zorggroep in de komende vijf tot tien jaar spelen:
1. Groei van het aan personen met een chronische aandoening
2. Beschikbaarheid op  termijn van huisartsen en van hun medewerkers
3. Vermoedelijke groei van de financiele middelen
4. Ontwikkeling van telezorg en andere internetdiensten in de eerstelijn
5. De relatie met het ziekenhuis
6. De relatie met verpleeghuizen en andere aanbieders van zorg aan ouderen
7. De juridische en organisatorische vormgeving van het zorgaanbod op termijn.
Is deze visie eenmaal op schrift gesteld en ondertekend, dan zouden zorggroep en zorgverzekeraar elkaar moeten informeren over de financiele posities van beide. Hoe rijk of arm is de zorgverzekeraar?  Besteedt de regio van de zorggroep veel of weinig aan langdurige zorg?  Hoe rijk of arm is de zorggroep zelf? Door deze openheid naar elkaar ontstaat vanzelf een zogeheten open-boekrelatie. Dan is gemakkelijker te begrijpen, waarom beide partijen bepaalde standpunten innemen. Dat is geen garantie dat partijen tot een deal komen. Maar de stroefheid is er dan af: want visie en positie zijn helder.

Woorden van deze strekking sprak Guus Schrijvers op 22 juni in de Creatieve Fabriek te Hengelo, tijdens een bijeenkomst van de Raad van Toezicht van Thoon, de Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland. Zijn latere  suggestie om een gezamenlijke visie te ontwikkelen van 1. Thoon, 2. de Regionale Huisartsen Vereniging, 3. het huisartsenlaboratorium en 4. de huisartsenpost viel eveneens in goede aarde. Tot zover dit bericht. De relatie zorggroep en zorgverzekeraar vormt een van de onderwerpen op het congres, dat het Julius Centrum op vrijdag 1 juli organiseert onder de titel ‘Recente nationale en internationale ontwikkelingen in onderzoek, projecten, bekostiging en beleid van ketenzorg en geïntegreerde langdurige zorg’.  Naast plenaire inleidingen draaien 22 workshops met goede lokale voorbeelden en actuele thema’s.  Wil je naar dit congres? Wil jij in één dag op de hoogte raken van alle ontwikkelingen in de langdurige zorg, inclusief die uit die AWBZ-brief? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘Aankomende congressen’, lees de prachtige brochure en meld je aan. Naar verwachting nemen 250 professionals aan dit congres deel.