Extra geld voor eerder ontdekken hartfalen

De Hartstichting reikte donderdag  versnellingsprijzen uit aan vier hartfalenonderzoekers. De prijzen, van in totaal EUR 500.000, gaan naar onderzoeksprojecten die het mogelijk moeten maken hartfalen eerder op te sporen.
Momenteel is de ziekte vaak al lang aan de gang, als artsen vaststellen dat iemand hartfalen heeft. De Hartstichting wil dat artsen de ziekte in de toekomst kunnen opsporen voordat patienten klachten krijgen. Op die manier kunnen artsen de ziekte eerder behandelen en zo erger voorkomen.

De versnellingsprijzen gaan naar de volgende vier nieuwe onderzoeken:
* Professoren Windt en Hackeng van de Universiteit Maastricht proberen met nieuwe klasse moleculen veranderingen in de hartspier aan te tonen. Dit moet het mogelijk maken in een eerder stadium vast te stellen of de hartspier ziek wordt.
* Professor Duncker van het Erasmus Medisch Centrum bestudeert hoe het hart energie verbruikt. Zijn onderzoekers proberen te achterhalen hoe veranderingen in de energiehuishouding van het hart kunnen voorspellen dat er iets mis dreigt te gaan.
* Professoren Pinto en Creemers van het Amsterdam Medisch Centrum richten zich op nieuwe moleculen, die hun onderzoeksgroep heeft ontdekt. Zij bestuderen of deze een rol spelen bij het ontstaan van hartfalen. Als dat het geval blijkt, zullen artsen de diagnose hartfalen op termijn sneller kunnen stellen.
* Professoren Grüll en Nicolay van de Technische Universiteit in Eindhoven onderzoeken een nieuwe techniek om veranderingen in het hart in beeld te brengen. Deze techniek is bedoeld om zieke delen van het hart af te beelden. Met de beoogde resultaten hopen onderzoekers beter te kunnen voorspellen welke patienten na bij voorbeeld een hartinfarct hartfalen zullen ontwikkelen.

Hartfalen
In Nederland lijden ca. 180.000 mensen aan hartfalen. Twee van de drie patienten overlijdt binnen zes jaar na de diagnose. Onderzoek is hard nodig voor een beter en langer leven van patienten.

advertentieEinde Bericht ___________________________________________