NZa publiceert Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg

0
396

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregel en de regeling voor farmaceutische zorg voor 2012 vastgesteld. Daarmee is de komst van de prestatiebekostiging definitief geworden.
Met de publicatie van de beleidsregel staat nu vast welke prestaties vanaf 1 januari gaan gelden en aan welke voorwaarden apothekers moeten voldoen. “Hiermee zijn vanuit de NZa alle voorbereidingen gereed om vrije prijzen in de farmacie mogelijk te maken,” aldus de Zorgautoriteit.

In de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg staan de prestaties beschreven waarmee apothekers vanaf 1 januari 2012 gaan werken. De prestatielijst is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van KNMP, apothekers, patientenorganisaties, zorgverzekeraars en de NZa.

In december publiceerde de NZa een conceptlijst, waarmee de KNMP, apothekers en Zorgverzekeraars Nederland een kwalitatieve pilot hebben uitgevoerd. De meeste aanbevelingen uit de pilot zijn in de definitieve beleidsregel overgenomen. Nieuw is de facultatieve prestatie, waarin zorgaanbieder en zorgverzekeraar gezamenlijk een nieuwe prestatie kunnen laten vaststellen door de NZa.