Wachttijd toetsing euthanasie verdrievoudigd

0
180

‘Spectaculaire stijging euthanasiemeldingen’
Artsen die euthanasie hebben uitgevoerd, moeten vaak maandenlang wachten op de toetsing van de rechtmatigheid van de euthanasie. Dat blijkt uit een reportage van het actualiteitenprogramma EenVandaag. Was de wachttijd op een oordeel van de toetsingscommissie tot nu toe gemiddeld vier weken, inmiddels is de wachttijd gemiddeld veertien weken. De reden is de sterke stijging van het aantal euthanasiemeldingen.

Waren er in 2009 nog 2636 meldingen van euthanasie, in 2010 steeg het aantal meldingen al tot meer dan 3000. “Een spectaculaire stijging”, aldus Willie Swildens, coördinerend voorzitter van de toetsingscommissies. Swildens betreurt de vertraging die hierdoor ontstaat: “Wij realiseren ons hoe zwaar het is voor een arts om euthanasie toe te passen. Als je dan ook nog veel langer dan de wettelijke termijn op de afhandeling moet wachten dan is dat natuurlijk heel treurig.”

Onzekerheid artsen
Artsen zijn verplicht een melding te doen bij een regionale toetsingscommissie na het uitvoeren van euthanasie. Die beoordeelt of de arts zich aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen heeft gehouden en daarmee wel of niet strafbaar heeft gehandeld. Huisarts Van der Post uit Badhoevedorp is één van die artsen die onnodig lang in onzekerheid zit door het lange wachten op het oordeel van de toetsingscommissie. Van der Post: “Ik moet soms acht à negen maanden wachten op een oordeel. Je hebt al die tijd het gevoel alsof je een strafbaar feit hebt gepleegd.”

KNMG
Artsenorganisatie KNMG herkent de vertraging door signalen uit de achterban. Lode Wigersma, directeur beleid van de KNMG, vindt dat je artsen niet zolang in onzekerheid kunt laten zitten: “Dit is onacceptabel, minister Schippers van Volksgezondheid zal samen met de toetsingscommissie tot een oplossing moeten komen.”

Bron: EenVandaag