Proef wijkscholen lijkt succesvol

Foto: Thinkstock   Een proef in Rotterdam met zogeheten wijkscholen voor probleemjongeren lijkt geslaagd. Uit een evaluatie van het CPB blijkt dat 60 procent van de jongeren die wijkscholen bezoeken, teruggaat naar het gewone onderwijs of werk vindt. Bij jongeren die een leerwerktraject volgen, is dat maar 40 procent.

Studiefinanciering
CPB-onderzoeker Roel van Elk: “Als men eenmaal op de wijkschool zit, is de uitstroom succesvol. Daarna gaat men door naar of een baan of een andere school.” Maar als jongeren moeten kiezen tussen een regulier reïntegratietraject of de wijkschool, kiezen ze vaker voor het reguliere reïntegratietraject. Van Elk: “Dan krijg je een uitkering. Bij de wijkschool krijg je studiefinanciering en dat is minder. Daardoor is de deelname aan de wijkschool lager.”

Afhaken
De twee wijkscholen in Rotterdam werden in 2009 opgericht. Ze zijn bedoeld voor jongeren die door een opeenstapeling van problemen op gewone scholen afhaken.

In de kleinschalige wijkscholen krijgen de leerlingen vakken die gericht zijn op het beroep dat ze willen uitoefenen.

Jongeren die willen meedoen, zijn tussen de 16 en 23 jaar oud, hebben geen startkwalificatie of structurele baan en een IQ van minimaal 70. De kosten van het programma op de wijkschool bedragen ongeveer 14.000 euro per plek per jaar.
Bron: NOS