Regelhulp digitale wegwijzer voor iedereen die zoekt naar zorg of ondersteuning

0
198

Wat is Regelhulp?
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB.

Regelhulp voor professionals
Regelhulp.nl is interessant voor professionals die in toenemende mate dienstverlening met een ‘integrale blik’ verzorgen. Zij kunnen hun klanten op Regelhulp wijzen.

Onder meer opvoeders en mensen met een handicap, chronische ziekte of beperking door ouderdom vinden relevante informatie op Regelhulp. Bijvoorbeeld over wonen, werk, vervoer, opvoeding, de zorg voor anderen en sociale contacten. Zij kunnen hun situatie en hulpvraag in kaart brengen en zicht krijgen op passende oplossingen.

·         Regelhulp gaat uit van de integrale situatie, vraag en behoefte van uw klant.

·         De informatie in Regelhulp overstijgt het werkterrein van individuele professionals.

·         Oplossingen gericht op zelfredzaamheid waar mogelijk, en ondersteuning waar nodig.

·         Wegwijzer met betrouwbare en actuele informatie, gebaseerd op regelingen én op praktijkervaringen.

·         Regelhulp verwijst naar de juiste organisatie.

Meer informatie vindt u op www.regelhulp.nl en op  www.programmaregelhulp.nl (zie Voor professionals).

Bron: NVMW