Patientencam de oplossing voor geldproblemen in de zorg?

Array
De zorgkosten blijven maar stijgen. Dat komt mede doordat de ziekenhuizen per patient meer ‘Diagnose Behandel Combinaties’ (DBC’s) doorberekenen aan de zorgverzekeraars. Per 1 januari gaan er 30.000 van deze ‘DBC’s’ veranderd worden in ‘DBC Op weg naar Transparantie’ (DOT’). De intentie van ‘DOT’ is meer openheid geven naar de zorgverzekeraars, als het gaat om de uitgevoerde behandeling en de methoden die gebruikt zijn bij de patient. Dit gebeurt door geavanceerde software waaraan voldaan moet worden om de instelling ‘DOT proof’ te maken.

De vraag is: “is dit voldoende”? De laatste jaren is er voor meer dan een miljard euro aan dubbele kosten gedeclareerd door artsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. De komst van de ‘patientcam’ is mogelijk de oplossing om dubbele declaraties te voorkomen. De ‘patientcam’ is een onopvallende camera welke bij wijze van steekproef kan worden meegegeven aan een patient. De kwaliteit van ziekenhuizen kan zo worden geobserveerd en er kan worden gezien of de behandelmethoden die worden gedeclareerd ook daadwerkelijk hebben plaats gevonden. Door het tegengaan van verkeerde registratie kan voorkomen worden dat de zorg onnodig steeds duurder wordt.

Zorgverzekeringwijzer.nl heeft onderzoek gedaan naar beleving van prijsstijging van zorgverzekeringen onder consumenten. Een groot aantal van de ondervraagden zo’n 80% vindt het belangrijk dat er extra middelen beschikbaar komen, om ongeoorloofd declaratiegedrag van zorginstellingen tegen te gaan. De helft van deze mensen ziet de ‘patientcam’ als aanvulling op de huidige veranderingen. Meer dan 60% ziet het verkeerd inzetten van middelen als de oorzaak van de stijgende zorgkosten.

Recente artikelen