Veroordeling moeder van ondervoede baby

Rechtbank Zwolle-Lelystad
De meervoudige strafkamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft vandaag een vrouw veroordeeld voor zware mishandeling van haar babydochter in 2008.

Achtergrond
In augustus 2008 deed het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling aangifte tegen de moeder, omdat de baby, die toen bijna een half jaar oud was, sinds de geboorte nauwelijks was gegroeid. De baby verbleef op dat moment in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De artsen vermoedden dat de moeder de sondevoeding verdunde. Nadat de moeder niet meer bij het kind mocht, groeide de baby snel. Het meisje is met toestemming van de kinderrechter in Zwolle in een pleeggezin geplaatst.

De strafzaak
De zaak werd eerder aangehouden, omdat de rechtbank de artsen en een verpleegkundige wilde horen. Ook werd de psychische gesteldheid van de moeder onderzocht. De moeder mocht, na een voorarrest van 43 dagen, de behandeling van de zaak in vrijheid afwachten.
De officier van justitie eiste twee weken geleden 720 dagen gevangenisstraf waarvan 677 voorwaardelijk tegen de moeder. De verdediging bepleitte vrijspraak.

De beslissing
De rechtbank oordeelt dat de ziekteverschijnselen bij de baby alleen kunnen worden verklaard door het manipuleren van (de samenstelling van) de voeding van de baby. Op basis van de verklaringen van de kinderartsen en de verpleegkundige is bewezen dat de verdachte dit heeft gedaan. Volgens de rechtbank heeft de vrouw haar eigen kind opzettelijk en met voorbedachte rade zwaar mishandeld. Zij heeft het kind opzettelijk in hulpeloze toestand gebracht, met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.
De rechtbank acht, anders dan de officier van justitie, geen poging tot doodslag bewezen. Niet is bewezen dat de vrouw daadwerkelijk heeft bedoeld de baby (uiteindelijk) van het leven te beroven. Daarom wordt zij op dit punt vrijgesproken.

Strafoplegging
De vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 583 dagen, waarvan 540 dagen voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. De opgelegde gevangenisstraf is gelijk aan de periode die de vrouw in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Zij hoeft – als zij zich aan de voorwaarden houdt – geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Voorwaarde is dat zij ambulante psychotherapeutische behandeling ondergaat, in combinatie met reclasseringstoezicht.

Motivering
De rechtbank rekent het de vrouw zwaar aan dat zij haar kind vrijwel direct vanaf de geboorte welbewust voldoende voeding heeft onthouden en daarmee is doorgegaan, ook toen de baby een ernstige groeistoornis ontwikkelde. Daardoor ontstond een levensbedreigende situatie. De baby is in de eerste prille fase van haar leven gedurende langere periodes in het ziekenhuis opgenomen geweest. Daar moest zij diverse zeer belastende onderzoeken ondergaan. De vrouw heeft weinig besef getoond voor de lichamelijke kwetsbaarheid van zo’n jong kind, dat voor haar verzorging geheel afhankelijk was van haar moeder. De rechtbank houdt er rekening mee dat de moeder door deze veroordeling waarschijnlijk nooit meer de zorg voor haar dochter zal terugkrijgen. Vanwege dit leed valt de straf lager uit. Ook heeft de rechtbank meegewogen dat de strafzaak lang heeft geduurd en dat de vrouw daardoor gedurende lange periode in onzekerheid heeft verkeerd over de afloop van de zaak.

Toerekeningsvatbaarheid
De rechtbank heeft rekening gehouden met de rapporten van de psychiater en de klinisch psycholoog. Zij hebben bij de vrouw een gebrekkige ontwikkeling en een persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. Ter minimalisering van de kans op recidive vinden zij intensieve psychotherapeutische behandeling wenselijk. De psychiater heeft verder geconcludeerd dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Op grond daarvan heeft de rechtbank een lagere straf opgelegd.

Pleeggezin
In september van dit jaar heeft de kinderrechter de ondertoezichtstelling van het meisje voor een jaar verlengd. Ook heeft hij het goed gevonden dat zij nog een jaar langer bij een pleeggezin verblijft.
Uitspraken: BU9355

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen