Bijzondere woonzorgprojecten Bergentheim en Slagharen

In Bergentheim en Slagharen komen twee kleinschalige woonzorgprojecten van de Baalderborg Groep. Hier komen woningen waar mensen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven, ook als ze continu zorg nodig hebben. De gemeente Hardenberg draagt 30.000 euro bij aan het project.

De Veste bouwt de wooneenheden in Slagharen en Bergentheim. In Slagharen gaat het om een woonzorgvorm voor 15 dementerende ouderen, 7 ouderen met lichamelijke beperkingen, 6 jongeren met een verstandelijke beperking en 3 appartementen voor extramurale zorg aan verstandelijk beperkte volwassenen.
Het gebouw heeft 31 appartementen, 4 gezamenlijke huiskamers en een gezamenlijke ontmoetingsruimte, die ook door anderen gebruikt kan worden.

In Bergentheim wordt een woonzorgvorm gerealiseerd voor 6 dementerende ouderen, 6 ouderen met lichamelijke beperkingen, 6 jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast komen er 3 appartementen voor extramurale zorg aan verstandelijk beperkte volwassenen en 3 gezamenlijke huiskamers.

Overgang
De woonvorm biedt plek aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat ze dement zijn of omdat ze een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. De overgang van zelfstandig wonen naar wonen bij de Baalderborg Groep wordt zo klein mogelijk gemaakt. Daarom wordt ook gekozen voor vestigingen in kleine kernen.

Familie en kennissen die een belangrijke rol speelden bij de mantelzorg, blijven nauw betrokken. Alleen de taken die niet door mantelzorgers kunnen worden gedaan, worden door professionals overgenomen. Al het andere wordt zoveel mogelijk hetzelfde gehouden. De drempel om actief te zijn binnen de woonvormen is laag. Wie wil kan hulp en ondersteuning bieden aan de individuele bewoners, de groep, zijn eigen familielid of kennis uit het dorp. Samen met vrijwilligers uit het dorp worden activiteiten georganiseerd voor de bewoners van de voorziening en de dorpsgenoten.

De gemeente Hardenberg ondersteunt dit project met een incidentele subsidie van 30.000 euro. Mede met dit bedrag kan de Baalderborg Groep de nieuwe manier van werken met clienten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en werknemers van betrokken organisaties voorbereiden.

advertentieEinde Bericht ___________________________________________