Internetconsult voorkomt driekwart verwijzingen naar het ziekenhuis

Array

“Door digitale consulten via internet tussen Nederlandse huisartsen en dermatologen hoeft driekwart van de patiënten met huidklachten (bijvoorbeeld eczeem, infecties of goedaardige tumoren) niet doorverwezen te worden naar een specialist in het ziekenhuis. Met deze TeleDermatologie kan daardoor fors bespaard worden op de stijgende kosten in de zorg. Bovendien worden ernstige huidziekten eerder ontdekt en kunnen spoedgevallen juist sneller worden doorverwezen.
Dat blijkt uit het onderzoek van promovendus Job van der Heijden aan het AMC in Amsterdam, dat op 28 januari wordt gepubliceerd in Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), het meest vooraanstaande medisch tijdschrift voor huisartsen en medisch specialisten. Eerder werden de resultaten al gepubliceerd in het British Journal of Dermatology (BJD).


Van der Heijden onderzocht samen met anderen de effecten van 37.000 teleconsulten die ruim 1800 huisartsen tussen 2007 en 2010 verrichtten met 166 dermatologen in ziekenhuizen. Dat contact loopt via de beveiligde website van KSYOS TeleMedisch Centrum. Via internet stellen de huisartsen vragen, melden bijzonderheden over de patiënt en sturen digitale foto’s mee. De dermatologen reageren gemiddeld binnen 4,6 uur. Daardoor hoefde uiteindelijk 74 procent van de patiënten die de huisarts wilde doorverwijzen naar een specialist, niet naar het ziekenhuis.

In de groep die de huisarts aanvankelijk niet wilde verwijzen, maar voor wie hij toch voor advies een teleconsult vroeg, werd 16 procent van de patiënten na zo’n second opinion alsnog doorverwezen voor een afspraak in het ziekenhuis. Die mensen hadden anders langer moeten wachten of hun kwaal was pas later ontdekt.

Tussen 2007 en 2010 verdrievoudigde het gebruik van TeleDermatologie en vond een weliswaar stille, maar revolutionaire ontwikkeling in de zorg plaats. Inmiddels maken meer dan 5.000 huisartsen en 300 dermatologen er gebruik van. Een bezoek aan de specialist is gemiddeld drie keer duurder dan een consult via TeleDermatologie. Tegenover de kosten die bespaard worden omdat driekwart van de patiënten niet naar het ziekenhuis hoeft, staan de kosten van het teleconsult zelf en de meerkosten voor patienten die vroeger niet en na het consult wel naar een specialist worden doorverwezen. TeleDermatologie leidt zo tot kwaliteitsverbetering én kostenbesparing, volgens het onderzoek minimaal 18 procent. De verwachte besparing aan maatschappelijke en economische kosten zijn hierbij niet betrokken.

Volgens onderzoeker Van der Heijden en zijn copromotor dr. Leonard Witkamp leidt teleconsultatie tot snellere zorg, dichter bij de patiënt, tegen lagere kosten. Volgens Van der Heijden zou het in Nederland, maar ook in omringende landen breder toegepast moeten worden. “Minister Schippers van Volksgezondheid meldde onlangs dat zij betere zorg tegen lagere kosten wil. Dat kan met dit soort toepassingen en de inzet van instellingen als KSYOS gerealiseerd worden. In Den Haag wordt het steeds duidelijker dat dit de toepassingen zijn die de zorg beter betaalbaar en beter bereikbaar maken en de kwaliteit verhogen,”aldus Van der Heijden.

KSYOS past teleconsultatie inmiddels ook op andere vakgebieden met succes toe. Onder andere in cardiologie, longheelkunde en oogheelkunde. Recente nieuwe diensten zijn onder meer TeleDermatoscopie, TeleEchografie, TeleKNO, TeleNefrologie en TelePlastische Chirurgie.

Het volledige artikel is nu al beschikbaar op de website van het NTvG.

Bron: KSYOS

Rene Luigies

Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op twitter@Lodewijkjes Netherlands, Rijswijk (Gld)

René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley.

Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies
En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes

Valpreventie2.0

In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen.

De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten.

Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.

Recente artikelen