MenaQ7 vitamine K2 gunstig voor nierdialysepatiënten

Onderzoek laat zien dat vitamine K2 kan helpen cardiovasculaire aandoeningen bij dialysepatienten te verminderen.
Een zojuist in het American Journal of Kidney Disease gepubliceerde studie bevestigt dat dialysepatienten vaak een vitamine K-tekort hebben. Een functioneel vitamine K-tekort kan in belangrijke mate bijdragen aan het sterk verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij deze patienten. In Nederland ondergaan ruim 6000 mensen regelmatig nierdialyse. In Belgie is dat aantal nog groter: ruim 7000.

Deze studie toont voor het eerst aan dat een indicator voor vaatwandverkalking afneemt in het bloed van chronische dialysepatienten, wanneer deze patienten een voedings-supplement met vitamine K2 gebruiken [1]. Dit is een veelbelovende aanwijzing voor de mogelijkheid om met vitamine K2 de ontwikkeling van hart- en vaatziekten af te remmen. De studie is uitgevoerd door onderzoekers van het academisch ziekenhuis te Düsseldorf in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Maastricht.

Een groot probleem bij chronische nierdialysepatienten is het ontstaan van ernstige verkalking van de vaatwand, waardoor het risico op sterfte door hart- en vaatziekten sterk toeneemt. Een functioneel vitamine K-tekort bij dialysepatienten kwam al naar voren uit eerdere studies van dezelfde onderzoekers [2,3]. Een vitamine K2-tekort geeft een aanzienlijke toename van het risico op vaatwandverkalking. In de nieuwe studie gaf suppletie met vitamine K2, afhankelijk van de geteste doses, een 77%-93% afname van een sterke risicofactor voor kalkafzetting in de aderen.

Vitamine K is nodig voor de activering van matrix-Gla-proteïne (MGP), een van sterkste remmers van kalkafzetting in de vaatwand. De concentratie van de inactieve vorm van MGP, die in het bloed gemeten kan worden, kan als indicator dienen voor de mate van verkalking van de kransslagaders en de aorta, of andere slagaders.

Bij de studie waren 53 chronische hemodialysepatienten betrokken en 50 gezonde personen die als controlegroep fungeerden. De dialysepatienten bleken een 4,5 maal hogere bloedspiegel te hebben van inactief MGP dan de controlegroep.

Bovendien werden hoge spiegels van andere markers voor een functioneel vitamine K-tekort gemeten: een 8,4 maal hogere spiegel van inactief osteocalcine (een boteiwit) en verhoogde spiegels van inactief prothrombine (een stollingsfactor).

De patienten kregen 45, 135 of 360 microgram natuurlijke vitamine K2 per dag, gedurende zes weken. Vitamine K2 werd gegeven in de vorm van menaquinon-7 (MK-7), dat van nature voorkomt in gefermenteerde voedingsproducten, waaronder kaas en kwark en vooral in ‘natto’, een gefermenteerd sojaproduct.

De suppletie met vitamine K2 gaf een dosisafhankelijke afname van de inactieve vormen van MGP (dp-ucMGP), osteocalcine en prothrombine.

In de groep die 135 microgram vitamine K2 kreeg daalde het dp-ucMGP-gehalte met 77% en in de groep die 360 microgram gebruikte daalde het dp-ucMGP met 93%.

Deze nieuwe resultaten duiden er op dat suppletie met vitamine K2 een rationele maatregel zou zijn ter vermindering van cardiovasculaire aandoeningen bij dialysepatienten. Eerder al werd aangetoond dat de plasmaconcentratie van inactief MGP verhoogd is bij chronisch hartfalen en in verband staat met de ernst daarvan [4].

Bronnen:

1)  Westenfeld R, Krueger T, Schlieper G, et al. Effect of vitamin K(2) supplementation on functional vitamin k deficiency in hemodialysis patients: a randomized trial. Am J Kidney Dis. 2012 Feb;59(2):186-95.

2)  Schlieper G, Westenfeld R, Krüger T, et al. Circulating nonphosphorylated carboxylated matrix gla protein predicts survival in ESRD. J Am Soc Nephrol. 2011 Feb;22(2):387-95.

3)  Schurgers LJ, Barreto DV, Barreto FC, et al. The circulating inactive form of matrix gla protein is a surrogate marker for vascular calcification in chronic kidney disease: a preliminary report. Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Apr;5(4):568-75. Epub 2010 Feb 4.

4)  Ueland T, Dahl CP, Gullestad L, et al. Circulating levels of non-phosphorylated undercarboxylated matrix Gla protein are associated with disease severity in patients with chronic heart failure. Clin Sci (Lond). 2011 Aug;121(3):119-27