Delen van de informatie van prins Friso schending beroepsgeheim?

3
424

Vandaag heeft het NRC een primeur: nieuwe medische informatie over de in levensgevaar verkerende prins Friso. De informatie is min of meer rechtstreeks verkregen van de behandelend arts van de prins. Bij toeval waren de NRC journaliste Jannetje Koelewijn en haar echtgenoot hoogleraar neurochirurgie Kees Tulleken namelijk aanwezig in het Universiteitsziekenhuis in Innsbruck. Deze neurochirurg gaf op de dag van het ski-ongeval toevallig een aantal seminars aan de neurochirurgen aldaar.

Toen ik vanochtend het verhaal van Jannetje Koelewijn in het NOS journaal hoorde, was ik met stomheid geslagen. Dat de behandelend arts informatie uitwisselt met de emeritus hoogleraar neurochirurgie lijkt me nog wel functioneel mits daarbij de patientenindentiteit niet wordt verstrekt. Maar dat bij dat gesprek, waarschijnlijk ergens in de wandelgangen, de vrouw van deze neurochirurg uit Utrecht kan meeluisteren met een gesprek waarin patienteninformatie met naam en toenaam wordt gedeeld, lijkt me al niet zuiver en zeker bij een koninklijke patient zeer onwenselijk. Zeker als de arts in kwestie, de man van Koelewijn,  weet dat zijn vrouw journalist is.  In mijn beleving gaan ze beiden dan dik over ethische grens heen. Collegiaal overleg tussen beide artsen prima, echter wel zonder persoonlijke informatie van de patient. Maar dat zo’n man dan ook nog uitgebreid uitleg gaat geven over de “ABC-tjes” van Prins Friso, schiet mij dan in het verkeerde keelgat. En ik ben benieuwd wat er zich aan het aan de einde van de dag in het verblijf  van de familie Tulleken – Koelewijn afspeel, toen bleek dat zij een artikel over deze patienteninformatie ging schrijven in een van de landelijke dagbladen in Nederland?

Ik vind dat het niet door de beugel kan. Het medisch beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Noch de RVD, noch de koninklijke familie zullen toestemming hebben gegeven om deze informatie te verstrekken. En ook de journaliste had dit niet mogen publiceren.

Schending van het beroepsgeheim is strafbaar (art. 272 Wetboek van Strafrecht).

Janine Budding, redacteur Medicalfacts

3 REACTIES

 1. Ik was ook met stomheid geslagen (net als vele andere Nederlanders hebben we vrijwel live de ontwikkelingen kunnen volgen), want de zwijgplicht dient pur sang om de beroepsgroep te behoeden voor een negatieve smet ver boven het belang tot geheimhouding voor een client. En in dit geval treft het beider belang. (Prins of geen prins is een tertiair onderwerp hierin.
  Straf-/tucht-rechtelijk kan het in zo’n geval wel extra lekker aantikken als het tegen zit voor deze ‘nieuwsbrengers’.)

  Daarna hoorde ik het bericht dat de informatie was vrijgegeven om onjuiste berichtgevingen in de Oostenrijkse pers te ontkrachten… Dunkt mij dat de advocaat van de betrokken lieden alvast ‘een pleister op den wonde deed’, want als alternatief had het ziekenhuis ook in overleg met de familie (hier dan Koninklijk waardoor het voorval ineens nieuws werd)zelf een correcte formele berichtgeving kunnen geven inzake.

  De zwijgplicht biedt mogelijkheden tot crimineel handelen; ik ben benieuwd of dit boven genoemde onrechtmatig incident juist een averechts effect geeft in die rechtsontwikkeling. Al het gekrakeel ten spijt…: een moeder verliest haar zoon…?
  Pieta of ‘a pitty’? Menselijke bejegening is echter wel op zijn plaats… Ik hoop dat in kwestie oog wordt gehouden hiervoor.

 2. Resumerende: klachten over het doorbreken van de zwijgplicht vind ik niet eenduidig. Daar waar openheid wenselijk is (ter voorkomen van een misdrijf of herhaling van, dan wel melding) is het een hekel taboe, terwijl over een inkijkje in gewone medische zaken, wat niet geheel com forma verliep (VU incident bijvoorbeeld)veel tumult over zich heen krijgt… Meest saucy vond ik het incident dat een vader niet bij het gesprek mocht zijn over een dochter (strijdig als de dochter dit wel wenst), om vervolgens ‘half NL wel inzage te geven . . .” Zwijgplicht is aan herziening toe!

  Betreft de prins… de wonderen zijn de wereld nog niet uit, laten we zien wat de wil Gods is… Mijn gedachten zijn met hem vanaf mijn vernemen… so much respect, zoals hij voor zijn vrouw koos. Ik zou willen dat meer mensen zo openhartig durven…

Comments are closed.