Nederlands rookbeleid gaat in rook op

Internationale maatregelen ontbreken of zijn verslechterd
Nederland houdt zich niet aan 8 van de 14 belangrijkste maatregelen uit het WHO-verdrag van 2005 waarin beoogd wordt de tabaksconsumptie terug te dringen. Vandaag overhandigde Prof. Dr. Onno van Schayck, voorzitter Alliantie Nederland Rookvrij!, in perscentrum Nieuwspoort het FCTC-schaduwrapport bij afwezigheid van Minister Schippers aan de ‘Schaduwminister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’.

Het rapport is opgesteld door STIVORO op initiatief van KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Astma Fonds. Het geeft aanbevelingen om het tabaksbeleid in Nederland te verbeteren.

Wereldwijd hebben 168 landen het WHO-verdrag ondertekend waarin beoogd wordt de tabaks-consumptie terug te dringen. Nederland zette in 2005 haar handtekening en heeft zich juridisch gebonden aan het uitvoeren van de maatregelen.

Schaduwrapport
Eenmaal in de twee jaar rapporteert de overheid hoe het staat met de maatregelen in het kader van het WHO-verdrag inzake tabaksontmoediging (Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Het vandaag aangeboden schaduwrapport heeft de laatste overheidsrapportage als uitgangspunt genomen en onderzocht op welke punten Nederland voldoet aan haar verplichtingen en welke niet. Vergeleken met andere Europese landen doen we het niet goed. Nederland neemt slechts een 13e plaats in. Naast ‘De Schaduwminister van VWS’ namen ook de Kamerleden Voortman (GL), Van Gerven (SP), Joldersma (CDA), Wiegman (CU), Dijkstra (D66) en Van der Staaij (SGP) het rapport in ontvangst.

Overhandiging FCTC schaduwrapport
Ontbrekende en verslechterde maatregelen
Nederland komt afspraken niet na. Zo vindt er regelmatig overleg plaats tussen de overheid en de tabaksindustrie, terwijl het WHO-verdrag zegt dat landen beschermd moeten worden tegen deze invloed. Ook zijn waarschuwingen op verpakkingen en etikettering van tabak niet genoeg doorgevoerd. Tabaksfabrikanten voegen ingredienten toe om het product aantrekkelijker en verslavender te maken. En deze informatie is nog steeds niet openbaar. Accijnzen zijn relatief laag en er zijn geen campagnes om aandacht te vragen voor gezondheidsrisico’s van roken en meeroken. En door uitzonderingen op het rookverbod voor kleine horecagelegenheden gaat Nederland als enige land in de wereld een stap achteruit in plaats van vooruit. Nadat de overheid in 2012 de vergoeding ‘stoppen met roken’ uit het basispakket van de zorgverzekeraars heeft gehaald, zet Nederland een grote stap terug in de richtlijn ‘behandeling van tabaksverslaving’.

Alliantie Nederland Rookvrij!
De Alliantie Nederland Rookvrij! is een netwerk van samenwerkende partijen die een samenleving nastreeft waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van tabaksgebruik. Dit wil de Alliantie realiseren door het op gang brengen van een maatschappelijke beweging, waarin tal van organisaties en mensen krachten bundelen voor hetzelfde doel: een effectief tabaksont-moedigingsbeleid, een groei van het aantal niet-rokers en meer rookvrije omgevingen.

bron: Hartstichting