Kwaliteitskeurmerk voor infectiepreventie

Het Maastricht UMC+ heeft gisteren als enige Nederlandse ziekenhuis een Europees kwaliteitskeurmerk gekregen voor infectiepreventie. Medisch microbioloog dr. Ellen Stobberingh en Ed Smeets, leidinggevend ziekenhuishygienist, namen namens de afdeling Ziekenhuishygiene en Infectiepreventie van het Maastricht UMC+ het kwaliteitszegel in Aken in ontvangst.

Behalve het Maastricht UMC+ kregen nog 22 andere ziekenhuizen uit de euregio het keurmerk van de stichting euPREVENT van de Euregio Maas-Rijn (EMR).

euPREVENT stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen alle partners in de zorg met als doel een betere gezondheid en levenskwaliteit voor alle inwoners van de euregio Maas-Rijn (EMR). Zij doet dit met voorlichting en ondersteuning, hulp bij innovatie, kennisdeling en, in dit geval, certificering.

Aanleiding voor instelling van het kwaliteitzegel was het groeiend aantal incidenten met ziekenhuisbacterien, in het bijzonder MRSA. Recent dieptepunt in dat verband was de dood van drie vroeggeboren baby’s in een Bremens ziekenhuis in Duitsland.

Het keurmerk van euPREVENT is ontwikkeld om hygienestandaarden in ziekenhuizen vergelijkbaar te maken, te uniformeren en te verbeteren. Op die manier is de patientveiligheid beter te waarborgen. En dat is hard nodig. Er bestaan immers weinig doeltreffende antibiotica tegen multiresistente bacterien. Bovendien zijn die erg duur en tonen ze volop bijwerkingen.

De criteria voor toekenning van het keurmerk zijn gericht op terugdringing van infectiegevaar in ziekenhuizen en het voorkomen van vermeerdering van multiresistente ziekteverwekkers. Grote aandacht gaat hierbij onder meer uit naar het verbeteren van de handhygiene onder ziekenhuispersoneel.

Speciaal geschoolde artsen van gezondheidsinstellingen in Duitsland, Nederland en Belgie bezochten recent een groot aantal ziekenhuizen in de euregio. Daar toetsten zij de hygienische gang van zaken ter plaatse aan de criteria die euPREVENT aan haar kwaliteitskeurmerk verbindt. Dit resulteerde in certificering van 23 ziekenhuizen. Zij mogen het zegel nu tot 30 juni 2014 voeren. Hierna volgt een nieuwe toetsing met aanvullende criteria.

bron: AZM