Meer inzicht in de kwaliteit van patiëntenzorg

0
141

De data in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) worden met de introductie van het nieuwe softwareprogramma Insider nog waardevoller. Dit programma maakt het werk voor de huisarts en zorggroepmanager efficienter en effectiever. Insider transformeert patientgegevens tot patientuitkomsten in dashboards. Hiermee kunnen artsen in één oogopslag zien wat de kwaliteit van hun zorgverlening is en beoordelen of ingrijpen noodzakelijk is. Daarnaast maken de dashboards het rapporteren aan de zorggroepmanager en/ of zorgverzekeraars eenvoudig.

Softwareprogramma Insider® analyseert data uit het HIS. Het nieuwe programma is geschikt voor alle bestaande HISsen en geeft onder andere inzicht in het effect van medische interventies en de diverse toegepaste geneesmiddelen. Dit is mogelijk doordat de data uit het HIS worden verwerkt in een overzichtelijk dashboard per praktijk of zelfs zorggroep. Daarmee zijn er analyses mogelijk voor specifieke patientgroepen, zoals patienten met diabetes of COPD. Met deze dashboards kan de behandelend arts nog beter bepalen of interventie gewenst is.
De software zorgt ervoor dat de huisarts en praktijkondersteuner snel en efficient gebruik kunnen maken van alle data die in het HIS aanwezig zijn. Inzicht wordt verkregen op basis van de kwaliteitsindicatoren van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het programma maakt dwarsdoorsneden van patientinformatie uit het HIS mogelijk. Zo’n dwarsdoorsnede is bijvoorbeeld een zorgindicator of een prestatie-indicator die door praktijken moeten worden gerapporteerd aan de zorggroep en/of verzekeraar. In Insider noemen we die dwarsdoorsneden ‘Insider Tools’. Insider wordt standaard geleverd met 3 Tools: Diabetes, COPD en CVRM. Praktijken kunnen met deze dashboards eenvoudig rapporteren aan de zorggroep en/of de zorgverzekeraar. Met Insider Zorggroep kunnen zorggroepmanagers de prestaties van de afzonderlijke praktijken meten, vergelijken, bijsturen en rapporteren. Het gaat hier niet over de persoonlijke patientgegevens, maar om managementinformatie.
Een willekeurig HIS bevat veel data, maar geeft bijvoorbeeld de patientgegevens niet altijd overzichtelijk weer en legt geen relaties. Insider geeft heel snel en eenvoudig inzicht in het effect van interventie door de arts.

Met één muisklik verschijnen de NHG-indicatoren in beeld en kunnen analyses worden uitgevoerd

Over de initiatiefnemers
Insider is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen Magistro en GlaxoSmithKline (GSK). Magistro is gespecialiseerd in het oplossen van zogenoemde integratieproblematiek, zodat gegevens in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg gedeeld kunnen worden door partijen die dat met elkaar zijn overeengekomen. Magistro heeft de software van Insider ontwikkeld.

GSK heeft de missie om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren door hen in staat te stellen een actiever leven te leiden, zich beter te voelen en langer te leven. Daartoe ontwikkelt GlaxoSmithKline geneesmiddelen en zorgverbeterende initiatieven, in samenwerking met andere organisaties of bedrijven, zoals nu met Magistro voor de ontwikkeling van Insider.

Magistro is verantwoordelijk voor het op de markt brengen van Insider en haar doorontwikkeling. Het bedrijf biedt de vereiste technische ondersteuning aan gebruikers van Insider. Bovendien regelt Magistro naar behoefte projectbegeleiding en training.

Auteur: Insider

advertentieEinde Bericht ___________________________________________
DELEN
Vorig artikelTefaf Oncology Chair voor Nobelprijswinnaar
Volgend artikelDementerenden aan het gamen?
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.