Meldpunt ‘Meer tijd voor de client’ van start!

Onder de titel ‘Meer tijd voor de client’ is het ministerie van VWS een experiment gestart. Zorgmedewerkers die hun vak terugkrijgen en meer tijd hebben voor de client. Dat is wat staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) voor ogen had bij de start van het experiment regelarme instellingen.

Het experiment moet aantonen welke regels in de langdurende zorg overbodig zijn en kunnen worden geschrapt. Uit de experimenten moet niet alleen duidelijk worden van welke regels zorgaanbieders last hebben maar ook waar clienten tegenaan lopen.

Om goed inzicht te krijgen in de administratieve lasten waar mensen tegenaan lopen, openen CG-raad, CSO, Mezzo, NPCF, en Platform VG een meldpunt. De resultaten van dit meldpunt worden op een werkconferentie in juni aan de Staatssecretaris aangeboden.
Medewerking gevraagd Clienten kunnen last hebben van regels in de zorg. En dat zijn misschien wel andere regels dan waar de zorgverleners last van hebben. Daarom willen we als clientenorganisaties graag horen van welke regel of regels in de zorg u last heeft. Van deze hinderlijke regels maken we een top 10 die we aanbieden aan de staatssecretaris.

Wij roepen u op om regels waar u als gebruiker van zorg in verzorgings-, verpleeghuizen of zorg thuis tegenaan loopt, als last ervaart bij ons te melden. U kunt uw ervaringen melden voor 1 juni 2012 bij This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

In juni zal een bijeenkomst gehouden worden waar clientenorganisaties en vertegenwoordigers namens de clienten – zoals clientenraden – met VWS in gesprek gaan. Op basis van de meldingen wordt een top 10 van regels opgesteld die de gezamenlijke clientenorganisaties aan VWS zullen aanbieden en voordragen om af te schaffen of aan te passen. Wij houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte.

Achtergrond project
Mensen die in de zorg werken, willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren invullen. Toch gaat te veel van hun tijd op aan administratieve handelingen en blijft er te weinig tijd over voor de client.

Gemiddeld besteden zorgprofessionals 60% van hun werkdag aan directe zorgtaken en 40% aan administratieve taken. Maar de verschillen tussen de zorginstellingen zijn groot.

Sommige instellingen zijn erin geslaagd de administratieve lastendruk terug te dringen tot 20%. Minder tijd voor administratie betekent meer tijd voor de client. In andere instellingen is dus nog veel ruimte voor verbetering.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) pakt de bureaucratie in de langdurige zorg aan met het Experiment regelarme instellingen. Dit experiment bestaat uit Meldingen van hinderende regels en uit 28 praktijkvoorbeelden bij organisaties voor langdurige zorg. De 28 praktijkvoorbeelden zullen met betrokkenheid van clienten of clientenraden worden opgezet, uitgevoerd en geevalueerd.

U vindt een uitgebreide beschrijving over de plannen achter deze link. De clientenraden van deze aanbieders worden nauw betrokken bij dit experiment. Vanuit VWS heeft elke aanbieder twee begeleiders gekregen die samen met de instelling de bureaucratie gaan aanpakken.

De volgende verzorgings-, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen doen mee:

Activite, Brabantzorg, Buurtzorg, Careyn, Cordaan, De Drienotenbomen, De Hoven, Icare, Opella, Pantein, Palet, Stichting Thuiszorgdiensten Centrale, Stichting Vilente, Surplus, Thebe, Vitras, WMV Kwadrantgroep, IJsselheem, Zorgboog en Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

bron: NCPF

advertentieEinde Bericht ___________________________________________