Meeste dialyserende vrouwen hebben moeite met seks

Nierproblemen gaan vaak samen met seksuele problemen. Dit kan gaan om ‘minder zin’, maar bijvoorbeeld ook om iets bekends als, bij mannen, moeite met het krijgen van een erectie doordat de vaten slechter functioneren. Naar het verband tussen seksualiteit en nierproblemen bij vrouwen is nog niet veel onderzoek gedaan. Italiaanse onderzoekers hebben nu een orienterende beschrijvende studie uitgevoerd.

Ze lieten 1472 vrouwen uit Europa en Zuid-Amerika die hemodialyse ondergaan de vragenlijst die hoort bij de voor medisch onderzoek opgestelde Female Sexual Function Index invullen. Op basis hiervan bepaalden de onderzoekers of er sprake was van seksueel disfunctioneren.

Uiteindelijk vulde maar 45 procent van de ondervraagden de vragenlijsten volledig in. Van hen had iets meer dan de helft een partner, rapporteerde 84 procent seksuele disfunctie maar zei toch 35 procent seksueel actief te zijn. De onderzoekers geven niet aan of deze laatste volledig uit leden van de eerste groep bestaat. Wel constateren ze dat vrouwen zonder partner vaker seksueel disfunctioneren rapporteren dan vrouwen met partner. En dat geldt in extreme mate voor vrouwen die ook nog eens niet op de wachtlijst staan voor een nieuwe nier.

Verder is er een verband tussen seksueel disfunctioneren en leeftijd, depressieve symptomen, lagere opleiding, menopauze, diabetes en vochtafdrijvende medicijnen.

Zeker nu zoveel vrouwen er last van blijken te hebben, zien de onderzoekers graag een vervolgstudie naar het aandeel dat het seksueel disfunctioneren heeft in de last die een dialyserend leven legt op vrouwen, en naar de invloed op de kwaliteit van leven.
Bron: Niernieuws