Adviesaanvraag over stelsel gezond en veilig werken

0
192

Staatssecretaris de Krom van SZW heeft de SER gevraagd advies uit te brengen over de kabinetsvisie op het stelsel voor gezond en veilig werken en de bijbehorende beleidsagenda voor de komende jaren.Het kabinet constateert dat het niveau van de arbeidsomstandigheden in Nederland in het algemeen goed is. Door marktwerking is er meer keuze in de arbodienstverlening, met lagere kosten voor bedrijven. Sociale partners hebben een sterkere positie, zoals ook blijkt uit hun inzet voor de ontwikkeling van arbocatalogi. Er zijn meer partijen betrokken bij het stelsel van gezond en veilig werken.

Het kabinet wil daarom de ingezette koers voortzetten van meer marktwerking, een sterkere rol voor sociale partners en gericht toezicht. Ontwikkelingen in arbeid, economie en technologie onderstrepen het belang dat de private partijen in het stelsel meer ruimte krijgen voor maatwerk en daarvoor ook de verantwoordelijkheid nemen.

Uitgangspunten van het overheidsbeleid zijn: vertrouwen in burgers en bedrijven, een primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werkenden voor gezond en veilig werk en een terughoudende rol van de overheid. Bedrijven zijn en blijven de kern van het arbostelsel. Werkgevers en werknemers bepalen de feitelijke arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Het is de taak van de overheid om de kaders en randvoorwaarden te scheppen voor het beleid van werkgevers en werknemers in sectoren en bedrijven.
De beleidsagenda van het kabinet is gericht op versterking van de verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van partijen in het stelsel: meer ruimte voor maatwerk en zelfregulering, en meer invloed op het beleid en kennisactiviteiten.

Het kabinet wil de zienswijze van de SER vernemen op de wijze waarop partijen in het stelsel kunnen bijdragen aan de uitvoering van de beleidsagenda en welke factoren de uitvoering van de agenda kunnen versterken. De SER wordt verzocht het advies voor 1 november 2012 uit te brengen.

Bron: SER

Vorig artikelRisico delirium in beeld
Volgend artikelFarmaceutische samenwerking ZINN en Martini Ziekenhuis
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.