Nieuwe opleiding leidt op tot nieuw beroep: ‘ziekenhuisarts’

Vanaf september 2012 kunnen basisartsen die hun Geneeskunde studie hebben afgerond kiezen voor de vervolgopleiding tot Ziekenhuisarts.

Deze nieuwe driejarige opleiding biedt basisartsen (afgestudeerden van de Geneeskunde opleiding) die wel in een ziekenhuis willen werken, maar geen langdurige medisch specialistische opleiding (zoals Chirurgie, Neurologie, Interne Geneeskunde, etc.) willen volgen, de mogelijkheid om een generalistische medische vervolgopleiding te volgen: de nieuwe opleiding tot  de Ziekenhuisarts. De opleiding wordt door vier ziekenhuizen gezamenlijk ontwikkeld en aangeboden, waaronder het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Generalist in het ziekenhuis
Er is een dringende behoefte aan artsen die vanuit een generalistisch perspectief algemene
ziekenhuiszorg kunnen verlenen. Tot nu toe wordt die zorg vooral verleend door jonge basisartsen zonder verdere opleiding. De nieuwe opleiding is daarom gericht op basisartsen die zich verder willen specialiseren in het uitvoeren van algemene basiszorg bij patienten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens deze opleiding van drie jaar staat de verdieping centraal op het gebied van de algemene medische kennis en het medisch handelen, vooral met betrekking tot algemene ziektekunde, patientveiligheid en continuiteit van zorg.
De grote maatschappelijke behoefte naar meer generalistisch opgeleide artsen komt voort uit de noodzaak om de minder complexe ziekenhuiszorg door een goed geschoolde medicus uit te laten voeren. Nu kiezen ziekenhuizen voor uitvoering van deze algemene, laag complexe zorg ofwel voor net afgestudeerde basisartsen die vaak weinig klinische ervaring en vaardigheden hebben, of voor dure en schaarse medisch specialisten. Volgens de KNMG vraagt de huidige zorg om een betere balans tussen generalisten en specialisten, en een betere afstemming tussen (aspecten van) de zorgvraag en de zorgaanbieders die hiervoor de juiste competenties bezitten. Dit wordt onderstreept door twee recente rapporten* die zich richten op vernieuwing van medisch specialistische opleidingen met meer functiedifferentiatie en taakherschikking.

Mediarelaties Catharina Ziekenhuis
Roel Rambags +31 (0)40 239 84 92
+31 (0)40 239 84 12 (secretariaat)
mediarelaties@catharinaziekenhuis.nl
Nieuwe opleiding leidt op tot nieuw beroep: ziekenhuisarts.

Samenwerking
Het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), het VU medisch centrum (Amsterdam) en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben gezamenlijk de opleiding tot ziekenhuisarts ontwikkeld. Het ministerie van VWS heeft daartoe subsidie beschikbaar gesteld. Doelstelling van de opgerichte Stichting Opleiding ZiekenhuisGeneeskunde (SOZG) is het efficient en effectief opleiden en inzetten van ziekenhuisartsen, die net zo als de Spoedeisendehulparts, naar verwachting van grote meerwaarde voor de ziekenhuizen zullen zijn. Niet voor niets wordt dit initiatief ondersteund door de KNMG, de NFU, STZ, NVZ, SAZ en vele wetenschappelijke
verenigingen.

In september 2012 kunnen de eerste twintig assistenten in  opleiding tot Ziekenhuisarts aan de driejarige opleiding beginnen. De bedoeling is dat er voorlopig jaarlijks 20 artsen instromen in de opleiding, verdeeld over de vier deelnemende ziekenhuizen. Erkenning voor de opleiding is inmiddels aangevraagd bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Na de eerste fase waarin alleen de vier initiatiefnemers de opleiding aanbieden, zal de opleiding tot Ziekenhuisarts ook door opleidingsziekenhuizen elders in Nederland aangeboden kunnen worden.

Meer opties na Geneeskunde
Basisartsen konden na hun afgeronde geneeskunde opleiding al kiezen voor onder meer een
opleiding tot huisarts, medisch specialist, sociaal geneeskunde of spoedeisendehulparts. Daar komt nu dus de mogelijkheid tot ziekenhuisarts bij.

Meer informatie
Meer informatie over de inhoud van de opleiding, de aanmelding, etc. is te vinden op de website van de SOZG (Stichting Opleiding Ziekenhuis Geneeskunde), www.ziekenhuisgeneeskunde.nl.
* Het betreft hier het advies van de Raad voor de Volksgezondheid  Numerus fixus geneeskunde: loslaten of vasthouden en de NFU notitie De medisch specialist van straks.

bron: Catharina Ziekenhuis