Gladde stemprothese hoeft minder snel vervangen te worden

Kevin Buijssen: Biofilms on silicone rubber voice prostheses. Importance of lactobacilli and surface modification
Siliconen rubberen spraakprothesen worden gebruikt bij patienten bij wie het strottenhoofd is verwijderd ten gevolge van keelkanker. Door aanhechting van bacterien, gisten en slijm (‘vorming van een biofilm’) gaan deze prothesen maar tijdelijk mee en moeten ze regelmatig worden vervangen.

UMCG-promovendus Kevin Buijssen onderzocht hoe de levensduur van spraakprothesen verlengd kan worden. Hiertoe bracht hij de samenstelling van de biofilm met behulp van moleculaire technieken in kaart. In het verleden werd verondersteld dat Candida verantwoordelijk is voor het niet goed functioneren van de spraakprothese. Buijssen stelt echter vast dat ook bacterien en met name lactobacillen een belangrijke rol spelen. Onder andere met FISH, een genetische analysetechniek, bracht Buijssen de architectuur van de biofilm en interactie tussen Candida en lactobacillen gedetailleerd in kaart.

Buijssen onderzocht in een laboratoriumopstelling de effectiviteit van diverse coatings. Hij stelt vast dat met name de QAS-coating een gunstige invloed heeft op zowel de vorming als ingroei van de biofilm. Of deze coating geschikt is voor gebruik bij patienten, is echter nog onduidelijk. Het gebruik van een gladdere prothese, waarop zich minder snel een biofilm vormt, is interessanter, aldus Buijssen. Deze oplossing is niet alleen gemakkelijk toepasbaar, maar heeft ook een duidelijk gunstig effect op de levensduur van de prothese en brengt weinig extra kosten met zich mee.

Datum:30 mei 2012
Tijd:14:30
Locatie:Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres:Broerstraat 5 te Groningen
Promotor:prof.dr. B.F.A.M. van der Laan, prof.dr.H.C. van der Mei en prof.dr. H.J. Busscher

Curriculum Vitae
Kevin Buijssen (Geldrop, 1977) studeerde geneeskunde te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdelingen Keel-, Neus-, en Oorheelkunde, BioMedical Engineering en Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen het W.J. Kolff Institute. Buijssen werkt inmiddels als KNO-arts in het UMCG. De titel van zijn proefschrift luidt: “Bioflims on silicone rubber voice prostheses. Importance of lactobacilli and surface modification”.

Bron: UMCG