06/06 Gemeente en partners ontwikkelen netwerk Centrum Jeugd en Gezin

Gemeente en partners ontwikkelen netwerk Centrum Jeugd en Gezin
De gemeente Tubbergen werkt samen met consultatiebureaus, schoolartsen, huisartsen en andere partners aan verdere verbetering van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Door ouders en jeugdigen zo goed mogelijk te ondersteunen worden zij beter in staat gesteld uit te gaan van hun eigen kracht. Het CJG is in de gemeente Tubbergen een netwerk van professionals. Omdat ook het schoolmaatschappelijk werk van TOF Onderwijs een belangrijke partner is bij de ontwikkeling van het CJG, heeft het college van B&W besloten het schoolmaatschappelijk werk voor dit jaar voort te zetten.

Het doel van het Centrum Jeugd en Gezin is dat alle kinderen gezond en voorspoedig kunnen opgroeien in een veilige omgeving en ouders en jeugdigen met opvoedvragen snel en gemakkelijk terecht kunnen bij een punt in de buurt. Vooral goede samenwerking tussen verschillende bestaande instanties en coördinatie van ondersteuning voor ouders en kinderen is daarbij belangrijk.

De gemeente Tubbergen werkt samen met partners die nauw betrokken zijn bij ondersteuning aan ouders en kinderen aan het verbeteren van het Centrum Jeugd en Gezin. ‘Professionals weten immers het beste wat er leeft en waar verbeterpunten kunnen worden gevonden. Als alle partners goed samenwerken, hebben ouders en kinderen daar baat bij,’ zegt wethouder jeugdzaken Tom Vleerbos.

CJG-netwerk
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in de gemeente Tubbergen veel meer dan een loket waar mensen een vraag kunnen stellen. Het CJG moet vooral een netwerk zijn van professionals die ouders en kinderen kunnen ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling. Het CJG-netwerk moet ervoor zorgen dat ouders en kinderen snel en adequaat geholpen worden volgens het principe ‘één plan voor één gezin’, waarbij duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de zorg.

‘We werken aan het opzetten en verbeteren van het CJG-netwerk en de onderlinge samenwerking. Met duidelijke afspraken en door slim samen te werken willen wij een goede basis leggen om ervoor te zorgen dat kinderen in onze gemeente gezond en veilig opgroeien. Door beter samen te werken worden mensen straks niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Met goede ondersteuning kunnen ouders makkelijker eigen verantwoordelijkheid nemen bij het opvoeden van kinderen. En met goede ondersteuning voor ouders en kinderen worden bovendien eventuele problemen eerder voorkomen,’ licht wethouder Tom Vleerbos toe.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen. Begin dit jaar kwam in de gemeente Tubbergen www.loes.nl beschikbaar. Een interactieve website waar mensen met vragen over opvoeding terecht kunnen. Via www.loes.nl zijn antwoorden en tips altijd snel en makkelijk bereikbaar. Monica Bijen van het Loesloket in Tubbergen: ‘Iedereen vindt opvoeden weleens lastig of heeft weleens een vraag over opvoeden. Voor de meeste situaties bestaan eenvoudige oplossingen en praktische tips. Loes is er voor iedereen met allerlei vragen over opvoeden. Denk bijvoorbeeld aan tips over hoe om te gaan met een kind dat ongehoorzaam is of wat een goede manier is om kinderen te begeleiden die slaapproblemen hebben.’