Kracht zetten, duwen en trekken in werksituaties

Openbare concept rapport Kracht zetten, duwen en trekken in werksituaties
De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie Signalering arbeidsomstandigheden risico’s van de raad de gezondheidsrisico’s analyseert van kracht zetten, duwen en trekken in werksituaties.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptrapport. Het conceptrapport is onder meer voorgelegd aan de Sociaal Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het conceptrapport. U kunt Uw commentaar tot 19 oktober 2012 richten aan: mw. dr.A.S.A.M van der Burght. Gezondheidsraad, Commissie Signalering arbeidsomstandigheden risico’s, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag.

De commissie betrekt het ontvangen commentaar bij het vaststellen van het definitieve advies. Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid. De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen
van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen