Verplicht meewerken familie in verpleeghuis `goed initiatief’

Seniorenbond ANBO vindt het een `goed initiatief’ van zorgorganisatie Vierstroom om familieleden van bewoners te verplichten 4 uur per maand mee te werken. Dit om het welzijn van bewoners te verhogen. Het betreft een experiment, dat dit najaar in twee zorginstellingen voor dementerenden van  Stichting Vierstroom wordt gehouden.

Gezelschap houden
Het is de bedoeling dat de verplichting standaard in de huisregels van alle zorgcentra van Vierstroom wordt opgenomen. Familieleden gaan geen verzorgende taken verrichten, zoals wassen, verschonen en medicijnen geven. Dat doet het opgeleide personeel. Maar de familie kan naar keuze wel  bijvoorbeeld gezelschap en toezicht houden. Of gaan wandelen met bewoners en een kop thee zetten, en daarmee het welzijn van de bewoners verhogen. Familie die ver weg woont of weigert mee te helpen kan de verplichting ook `afkopen’.

Petje af
ANBO-directeur Liane den Haan ondersteunt het initiatief van Stichting Vierstroom. “Je moet dingen uitproberen en het taboe doorbreken dat familie ontslagen is van alle verplichtingen na opname van een dierbare in een zorginstelling. Uit de AWBZ kan dit soort zorg niet meer betaald worden.
Familieleden betrekken bij de zorg van hun dementerende vader, moeder, oom of tante kan uitkomst bieden. Daarom `petje af’ voor Vierstroom, die met dit experiment de discussie waarop wij onze zorg willen inrichten hoog op de agenda zet.”

bron: ANBO