“Investeer in verpleging en verzorging”

De stijgende kosten van de gezondheidszorg zijn het verkiezingsthema op 12 september. V&VN roept op om te investeren in verpleegkundigen en verzorgenden voor duurzame, betaalbare en kwalitatief goede zorg. “Laat verpleegkundigen meer taken overnemen van artsen”, zegt Jenneke Van Veen, bestuurslid van V&VN in een blog op Skipr.

“We kennen voorbeelden van zorg die overgenomen is door verpleegkundigen, met hogere patienttevredenheid en kwalitatief goede en veilige zorg. En die ook goedkoper is. De politiek heeft de wetgeving aangepast om dit mogelijk te maken. Belangrijk is nu dat ook belemmerende regelgeving wordt aangepakt, met name rondom de bekostiging van zorg. Nu voert de verpleegkundige vaak de behandeling/zorg uit terwijl op de polikliniek de medisch specialist nog langs moet komen om de DBC/DOT te openen. Dit kan anders,” zegt Jenneke van Veen.

Behouden van zorgmedewerkers
V&VN pleit verder voor investeringen in opleidingen, ontplooiingsmogelijkheden creeren en het verminderen van de administratieve lasten- en regeldruk. Opvallend is dat bijna alle verkiezingsprogramma’s de administratieve lasten in de zorg willen verminderen, maar de wijze waarop ontbreekt. Hierdoor kunnen het loze beloften zijn, die na de verkiezingen weer als sneeuw voor de zon verdwijnen.

bron: V&VN