Modernisering Ziektewet: grote gevolgen voor werkgevers

De laatste maanden was alle politieke aandacht op Den Haag gevestigd. Van achter naar voren: regeerakkoord (haastige spoed…), formatie, verkiezingen, Kunduzcoalitie, Lenteakkoord, het uiteen spatten van de coalitie…

Weet u nog wat vlak daarvoor gebeurde? Iets met grote gevolgen voor werkgevers?

Dit voorjaar heeft minister Kamp het wetsvoorstel Modernisering Ziektewet ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft het voorstel behandeld en goedgekeurd in juli, toen de meesten van ons al in vakantiestemming waren. Op 2 oktober 2012 heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd. Ondanks de radiostilte rond de formatie is dat velen ontgaan.

Doel van de wet is om ‘vangnetters’, tijdelijke werknemers die ziek worden, zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De gevolgen van de wet kunnen voor werkgevers aanzienlijk zijn:

* wanneer een ZZP’er, uitzendkracht of werknemer met een tijdelijk contract tijdens de contractperiode ziek wordt, dan blijft de werkgever ook na het verstrijken van de contracttermijn voor een periode van maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor Ziektewet- en WGA-lasten – tenzij de werknemer
bij hetzelfde of een ander bedrijf weer aan de slag gaat.
* Premies ook voor grote werkgevers (> 100 Fte) worden per werkgever bepaalt, in plaats van sectoraal.
* IJkjaar 2012; invoering 2014 en 2016.
* Pas in 2016 kan een werkgever ervoor kiezen ook voor de Ziektewet eigenrisicodrager te worden.

Werkgevers in de zorg hebben er alle belang bij om nog meer te investeren in het voorkomen van ziekteverzuim: hoe lager de instroom in de Ziektewet, des te lager de premies. Ook wordt de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers nog meer een zaak van werknemers, inclusief de bijbehorende kosten.

Contactpersoon: Joop Looijenga van SIGRA

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen