Zorg voor kwetsbare kinderen onder druk

Kortingen strippen jeugdzorg kaal: zorg voor kwetsbare kinderen onder druk
Door de kortingen op de jeugdzorg in 2013 komt de zorg voor duizenden kwetsbare kinderen onder druk te staan. Kinderen die jeugdzorg nodig hebben komen bijvoorbeeld op een wachtlijst terecht. “Voldoende aandacht en zorg voor ieder kind dat aan ons is toevertrouwd, zijn helaas niet langer vanzelfsprekend”, stelt vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland, Mark Bent. Door kortingen in 2013 zullen honderden arbeidsplaatsen in de jeugdzorg verdwijnen.

In 2013 besteden zowel het Rijk, als de Provincies en de Gemeenten minder aan de jeugdzorg. Honderden arbeidsplaatsen verdwijnen door onder meer een fout in het Kunduz-akkoord (32 miljoen vanuit VWS) en het terugtrekken van ‘eigen middelen’ door de provincies (90 miljoen over 2013 en 2014, gemiddeld 45 miljoen per jaar). Los daarvan hangt de jeugdzorg ook nog een bezuiniging van 8 miljoen vanuit Veiligheid & Justitie (wederom Kunduz) boven het hoofd. Totaal is er dan sprake van een korting van 85 miljoen op de jeugdzorg. Mark Bent: “De kortingen strippen de jeugdzorg al kaal ver vóór de transitie in 2015. En na de transitie wordt opnieuw een grote efficiencykorting op de zorg voor jeugd doorgevoerd, oplopend tot EUR 450 miljoen in 2018.”

Preventief jeugdbeleid
Gemeenten bezuinigen in 2013 bovendien stevig op preventief jeugdbeleid. Bezuinigingen die haaks staan op de gedachte achter de transitie, waarbij een sterk preventief jeugdbeleid de vraag naar duurdere en zwaardere zorg moet verminderen. In veel gemeenten speelt de jeugdzorg een grote rol in het preventieve jeugdbeleid. Met name deze jeugdzorgaanbieders worden extra hard getroffen. Terwijl de overheid hard bezuinigt, moet er bovendien extra geïnvesteerd worden in kwaliteit en professionalisering, aldus het regeerakkoord en de Commissie Samson. Hiervoor is juist 15 miljoen extra nodig.

Haaks op eerdere afspraken
De kortingen op de jeugdzorg vóór de decentralisatie richting de gemeenten staan haaks op de afspraken die de overheid over de transitie van de zorg voor jeugd heeft gemaakt, vindt Jeugdzorg Nederland. Het gevolg is nu al merkbaar: op dit moment verliezen mensen hun arbeidsplaats als gevolg van deze kortingen en lopen de wachtlijsten in de vrijwillige hulpverlening noodgedwongen op. Mark Bent: “Alle inspanningen die de laatste jaren zijn gedaan om kinderen en hun ouders goede jeugdzorg te bieden, op tijd en op maat, worden door de bezuinigingen en kortingen teniet gedaan. Als niet snel wordt ingegrepen gaan we terug naar af: een jeugdzorg met wachtlijsten en hoge caseloads. Met alle risico’s van dien.”

Bron: Nieuwsbank.nl