Europees Parlement roept op tot maatregelen tegen antimicrobiële resistentie

Bacterien die immuun zijn voor antimicrobiele stoffen zoals antibiotica veroorzaken in de EU, IJsland en Noorwegen jaarlijks 25.000 doden. Er is onmiddellijk behoefte aan maatregelen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, het zorgvuldiger gebruik van bestaande medicijnen en het verbeteren van de veeteelt, aldus het Europees Parlement in een vandaag aangenomen resolutie. Europarlementariers waarschuwen dat het verwaarlozen van antimicrobiele resistentie een terugkeer naar het pre-antibiotica tijdperk zou kunnen betekenen.

Om de groei van resistentie voor antimicrobiele stoffen te vertragen roepen Europarlementariers op tot het gebruik van richtlijnen, zodat de niet-essentiele opname van deze stoffen in menselijke en veterinaire geneesmiddelen, landbouw en aquacultuur wordt verminderd. De niet bindende resolutie werd aangenomen met 588 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 23 onthoudingen.

Geef prioriteit aan preventie
Om een massaal overmatig gebruik van antimicrobiele stoffen te voorkomen moeten veeteelt, aquacultuur en geneeskunde zich focussen op ziektepreventie in plaats van op ‘profylactische’ doeleinden. Volgens de resolutietekst kan dit worden bewerkstelligd door de verbetering van hygiene – vooral in vatbare omgevingen zoals ziekenhuizen – en betere veehouderij in het algemeen.

Alleen professionele veeartsen zouden antimicrobiele diergeneesmiddelen mogen voorschrijven. Dit moet worden losgekoppeld van de verkoop van deze medicijnen, zodat economische stimulansen om antimicrobiele middelen voor te schrijven worden vermeden.

Lees hier verder voor het volledige Engelstalige persbericht: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/pressroom/content/20121207IPR04406/html/Parliament-calls-for-imme

bron: DE BOER Ingelise

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen