Aanstelling prof. dr. Martin Paul verlengd

maastrichtDe Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht (UM) heeft prof. dr. Martin Paul herbenoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de UM voor een periode tot en met mei 2019. De eerdere benoeming van professor Paul liep nog tot mei 2015.

Aanstelling prof. dr. Martin Paul verlengd tot mei 2019
De Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht hecht aan continuiteit in de leiding van de universiteit, mede gelet op de verdere ontwikkeling van de Universiteit Maastricht die ook als partner optreedt in grote regionale ontwikkelingen als de Chemelot Campus in Sittard-Geleen, de Maastricht Health Campus in Maastricht-Randwijck en Greenport Venlo.

Vroegtijdig
“Wij hebben veel vertrouwen in Martin Paul als voorzitter van het College van Bestuur. Vandaar dat wij vroegtijdig met hem in gesprek zijn gegaan over de verlenging van zijn aanstelling tot de maximale periode van acht jaar”, aldus de voorzitter van de Raad Van Toezicht, Ad Veenhof. Het
besluit tot verlenging is genomen na raadpleging van het managementteam en de voorzitter en het presidium van de Universiteitsraad.

Martin PaulProf.dr. Martin Paul

Erkentelijk
Prof. Paul is de Raad van Toezicht zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat in hem wordt uitgesproken. `’Stabiliteit is een groot goed voor de Universiteit Maastricht die voor de uitdaging staat een ambitieus programma ten uitvoer te brengen.”

Informatie Maastricht UMC+
Voor meer informatie over het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+): www.mumc.nl, www.mumc.tv en de Health Foundation Limburg.

Bron: UM
Auteur: SdC

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen